تصویب نامه هیئت وزیران ٢٥/٠٤/١٣٨١

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۴/۲۵
شماره18807/ت 26747 ه
ضمیمه

18807/ت 26747 ه25/4/1381


 


تصویب نامه هیئت وزیران


سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کشور


 


هیئت وزیران در جلسه مورخ 23/4/1381 بنا به پیشنهاد شماره
59648/105 مورخ 8/4/1381 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد مواد 4
،‌ 5 و 6 قانون مرکز آمار ایران – مصوب 1353 – آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی
کارگاهی کشور سال 1381 را به شرح زیر تصویب نمود :


”آئین نامه اجرائی سرشماری عمومی کارگاهی کشور سال 1381“


ماده 1- سرشماری عمومی کارگاهی سال 1381 کشور در مهرماه یک هزار
و سیصد و هشتاد ویک توسط مرکز آمار ایران اجرا میشود.


ماده 2 – تعریف کارگاه به شرح ذیل می باشد :


کارگاه مکان یا قسمتی از مکان است که در آن فعالیت اقتصادی
مستمر و منظمی انجام میگیرد. در صورتیکه فعالیت اقتصادی در محل سکونت خانوار
باشد به شرط اینکه تحت مدیریت عضوی از خانوار انجام نشود،‌محل انجام فعالیت
کارگاه تلقی میشود. (در این سرشماری برای دستیابی به کارگاه ها ابتدا کلیه
مکانها فهرست میشود و سپس بعد از تکمیل فرم فهرست برداری چنانچه مکان مورد نظر
کارگاه تشخیص داده شود ،‌اقدام به تکمیل پرسشنامه کارگاه میگردد. برای
خانوارهایی که دارای فعالیت اقتصادی هستند نیز پرسشنامه ویژه ای در نظر گرفته
خواهد شد ).


ماده 3- کمک به تأمین امکانات و نیازهای سرشماری از قبیل
اتومبیل ،‌ساختمان ، لوازم،‌ وسایل اداری ،‌آموزشی و کمک آموزشی و حل و فصل
کلیه مسائل امنیتی ،‌اطلاعاتی و سیاسی در ارتباط با اجرای سرشماری در استانها
برعهده استانداران و فرمانداران است.


ماده 4- کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها ،‌مؤسسات و شرکتهای دولتی
سراسر کشور مکلفند نیروی انسانی (حسب شرایط برنامه اجرائی طرح ،‌بصورت تمام وقت
یا پاره وقت) ، اتومبیل ، لوازم و وسایل مخابراتی ، چرخ بال (درصورت لزوم) ،
قایق موتوری ،‌فضای اداری ، خوابگاه ،‌کلاسهای درس،‌محل غذاخوری و لوازم و
وسایل مربوط را با درخواست مرکز آمار ایران یا ستادهای سرشماری در اختیار مرکز
یا ستادهای یاد شده قرار دهند.


ماده 5- مرکز آمار ایران می تواند در اجرای سرشماری عمومی
کارگاهی از خدمات کارکنان دولت استفاده کرده و حق الزحمه آنها را علاوه بر حقوق
و مزایای دریافتی از دستگاه متبوع خود براساس ماده 8 این آئین نامه پرداخت
نماید.


استفاده از خدمات مستخدمان دولت پس از کسب نظر موافق دستگاه
مربوط توسط مرکز آمار ایران و یا نمایندگان مجاز در استانها میسر خواهد بود.


ماده 6- ملاک در پرداخت حق الزحمه مراحل مختلف اجرای طرح
سرشماری عمومی کارگاهی ، میزان کار مفید انجام شده براساس ضوابط ماده 9 این
آئین نامه با تأییدمرکز آمار ایران و یا نمایندگان مجاز در استانها خواهد بود.


ماده 7 – مرکز آمار ایران و ستادهای سرشماری برای تأمین نیروی
انسانی و اتومبیل مورد نیاز سرشماری ،‌مجاز به استفاده از خدمات افراد آزاد و
بخش خصوصی با عقد قرارداد و طبق ضوابط پرداخت مورد اشاره در ماده 9 می باشند.


تبصره – به کارگیری افراد در ماده 6 این آئین نامه هیچگونه تعهد
استخدامی برای مرکز آمار ایران به همراه نخواهد داشت .


ماده 8 – سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و خبرگزاری
جمهوری اسلامی ایران در تهران و مراکز استانها مکلفند با درخواست مرکز آمار
ایران یا ستادهای سرشماری،‌ تبلیغات لازم را به منظور تسهیل در اجرای سرشماری
بدون دریافت هزینه در برنامه های روزانه خود منظور کنند.


ماده 9 – مرکز آمار ایران مجاز است فوق العاده سرشماری عمومی
کارگاهی کشور در سال 1381 در تهران و استانها را در قالب اعتبار مصوب ، طبق
جدول پیوست پرداخت نماید.


 


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور


 


 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *