تضامین اخذ شده از محموله های تولیدی مناطق

طبقه بندی1395
شماره44252/74
ضمیمه

ناظر / مدیرکل/ مدیر محترم گمرک

باسلام و احترام
با توجه به جزء 2 بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) مجلس شورای اسلامی، در اجرای ماده 119 آ.ا.ق.ا.گ و بمنظور حمایت از تولید داخلی و بهبود فضای کسب و کار و تسهیل در تشریفات گمرکی محموله های صادراتی واحدهای تولیدی معتبر، مستقر در مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی که بخشی از مواد اولیه مورد مصرف در تولید محصول صادراتی آن خارجی می باشد و تشریفات واردات قطعی در مورد آن مواد اولیه انجام نشده است در صورتیکه در زمان صادرات از سرزمین اصلی عبور نماید دستورالعمل امکان نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه خارجی مورد مصرف در محصول صادراتی بشرح ذیل اعلام میدارد :
1-احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره برداری و مصوبات شورای عالی مناطق آزاد – تجاری –صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی تولید صادره درمنطقه توسط گمرک ذیربط صورت پذیرد.
2-گمرکات اجرایی قبل از ارایه تسهیلات موصوف از فقدان بدهی ماده 7 ق.ا.گ اطمینان حاصل نمایند.
3- پس از اظهار کل محموله صادراتی و انجام تشریفات صدور، 50 محموله اظهاری به عنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه نگهداری شود( به شرطی که 50 کالای اظهاری نگهداری شده ، کل حقوق ورودی و مبالغ متعلقه به ورود قطعی مواد اولیه مورد مصرف را پوشش دهد).
4-اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از محموله اظهاری به عنوان وثیقه حقوق ورودی مواد اولیه مورد مصرف در محموله صادراتی مبنی بر اینکه در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه(مبدا اظهار) از طریق مواد 7و8 ق.ا.گ و سایر اقدامات قانونی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نمایند. ضمنا مراتب را به گمرک ایران نیز منعکس نمایند.
5-حداکثر مهلت تسویه تسهیلات مزبور جهت استفاده مجدد از این تسهیلات در محموله بعدی صادراتی منوط به رعایت مهلت تعیین شده (بر اساس بخش نامه های صادره )جهت خروج محموله صادراتی مربوطه از کشور و رویت اعلام خروج از مرز توسط گمرک مبدا از طریق سامانه جامع امور گمرکی می باشد. بدیهی است گمرکات مبدا نسبت به کنترل بارگیری کالا در کامیونهای واجد شرایط پلمب در هر مورد اقدام و گمرک مرز خروج با رعایت مفاد ماده 118 آیین نامه اجرایی نسبت به درج اعلام خروج در سامانه جامع امور گمرکی اقدام خواهد نمود.
6- در صورت تقاضای استفاده واحد تولیدی از تسهیلات موصوف با توجه به قبض انبار صادره از مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی جهت کالای مذکور، گمرک ذیربط مراتب نگهداری مابقی محموله صادراتی اظهار شده را به منطقه مزبور اعلام تا از واگذار نمودن کالاخودداری و آن گمرک بر عدم خروج کالای نگهداری شده تا تسویه نهایی نظارت کامل اعمال نماید. بدیهی است در خصوص فرآورده های نفتی امکان الصاق پلمب به مخازن نگهداری کالا در محموله های اظهاری در محل واحد های تولیدی مستقر در مناطق یاد شده باید به تایید گمرک برسد .
7-مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام آن گمرک می باشد.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *