تضامین پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی

طبقه بندی1398
تاریخ تصویب۱۳۹۸/۱۲/۱۴
شماره300/1615494
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات ورود موقت
تاریخ ابلاغ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
ضمیمه

با عنایت به تراکم کاری روزهای پایانی سال و شرایط خاص پیش آمده در اغلب استانهای کشور ودر راستای سیاستهای دولت محترم در زمینه کاهش ترددهای غیرضروری به منظور کنترل شیوع کرونا و درجهت تسهیل امور واحدهای تولیدی وصادراتی به منظور صادرات محصولات تولیدی از محل ورود موقت مواد اولیه و به تبع آن امکان انجام فرآیند تسویه یا تبدیل به قطعی پروانه های ورود موقت و همچنین خروج موقت درمهلت های مقرر، مراتب ذیل اعلام می گردد:
1‏-درخصوص پروانه های ورود موقت برای پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی) که با توجه به مهلت های مقرر در ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی امکان تمدید پروانه توسط گمرک وجود داشته باشد ومهلت پروانه ویا تضمین مأخوذه از تاریخ 1‏/12‏/1398 تا 25فروردین سال 1399 سررسید گردیده یا میگردد به شرط آنکه تضمین وصول نشده ویا پرونده به مراجع قضایی احاله نشده باشد، گمرکات ورود موقت کننده راساً نسبت به تمدید پروانه وتضمین ماخوذه تا تاریخ 15‏/2‏/1399 با رعایت سایر مقررات و تشریفات منجمله ماده 109 قانون امور گمرکی اقدام نمایند.
2‏-با عنایت به هماهنگی های بعمل آمده با دبیرخانه کارگروه ماده82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، برای پروانه های ورود موقت برای پردازش که اختیار تمدید آنها (خصوصا اقلام کشاورزی موضوع بخشنامه203848‏/360 سال 95 13این دفتر) با کارگروه یاد شده می باشد و مهلت پروانه یا تضمین مأخوذه از 1‏/12‏/1398 تا 25 فروردین سال 1399 سررسید گردیده یا میگردد، گمرکات ورود موقت کننده به شرط آنکه تضمین وصول نشده ویا پرونده به مراجع قضایی احاله نشده باشد، نسبت به تمدید پروانه وتضامین مأخوذه تا تاریخ1‏/2‏/1399 با رعایت سایر مقررات وتشریفات ازجمله ماده 109 قانون امور گمرکی اقدام نمایند. لازم است درخصوص این دسته از پروانه های ورودموقت، صاحبان کالا بعد از اتمام تعطیلات نوروز نسبت به پیگیری جهت اخذ مجوزهای لازم از دفتر مقررات صادرات واردات وزارت صنعت ،معدن وتجارت اقدام نمایند.
3‏-پس از انجام تشریفات تمدید مراتب وفق بند 11 دستورالعمل شماره 430858‏/97‏/169 مورخ 16‏/04‏/97 (ضمن استناد به این بخشنامه) به صورت پیام برروی اظهارنامه های ورود موقت مربوطه درج واطلاعات مربوطه نیز وفق بند 3‏-3 دستورالعمل مزبور به این دفتر اعلام گردد.
4‏- تأکید میگردد تسهیلات یاد شده صرفاً مربوط به رویه ورود موقت برای پردازش موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی ودستورالعمل شماره 430858‏/97 مورخ 16‏/04‏/97 بوده وشامل تضامین مأخوذه بابت سایر رویه های گمرکی نمی باشد .
5‏-با عنایت به مراتب فوق، لازم است گمرکات درخصوص موضوع در اسرع وقت اقدامات لازم معمول واز ارجاع صاحبان کالا یا درخواست های ایشان بابت تمدید پروانه، تمدید تضامین، درخواست کیل مصرف، بررسی اختلافات موجود در پرونده های ورود موقت وسایر امور مربوط به رویه ورود موقت برای پردازش و سایر رویه های مورد نظر به این دفتر تا پایان فروردین ماه سال 1399 خودداری فرمایند.
6‏-در خصوص پروانه های صادرات موقت که مهلت آنها از تاریخ 01‏/12‏/98 تا 25‏/01‏/99 منقضی شده یا میگردد نیز چنانچه تضامین اخذ شده به در آمد قطعی دولت منظور نشده و یا اعلام جرمی برای آن صورت نپذیرفته باشد، گمرکات اجرایی مربوطه رأساً با رعایت کلیه مقررات مربوطه ازجمله ماده 72 قانون امور گمرکی و اخذ جریمه متعلقه (در صورت شمول)، مهلت پروانه های موصوف را تا تاریخ 15‏/2‏/99 تمدید نمایند.

در پایان ضمن اینکه از تلاشها وزحمات کلیه همکاران محترم در اقصی نقاط کشور در سال جاری تقدیر وتشکر می گردد، نظارت بر حسن انجام امر از سوی ناظرین محترم گمرکات ومدیران گمرکات اجرایی مورد انتظار می باشد

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *