تعرفه سنگ آهن بهم فشره ( گندله ) و کنسانتره سنگ آهن

طبقه بندی1393
شماره142362/336
ضمیمه 3508751.jpg

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرومفادبخشنامه ردیف 224مورخ 27/5/93(مبنی براعلام برقراری عوارض صادراتی برای اقلام مندرج درردیف های 1و10جدول شماره 2منضم به بخشنامه ردیف 301مورخ 1/7/92 برای سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200وکنسانتره سنگ آهن تحت کدتعرفه 26011190به میزان 30درصد) به پیوست تصویرتصویب نامه شماره 80910/ت50966 مورخ 16/7/93هیئت محترم وزیران ارسال واعلام میدارد:
باعنایت به مفاد تصویب نامه مذکور مبنی برلغومصوبه شماره 165504/ت45527ک مورخ 29/8/89کمیسیون موضوع اصل 138قانون اساسی لذا عوارض صادراتی برای کنسانتره سنگ آهن تحت کدتعرفه 26011190 و سنگ آهن بهم فشرده (گندله ) مشمول تعرفه 26011200 مندرج دربندهای 2و3مصوبه یادشده لغو می گردد.لازم به ذکراست عوارض صادراتی سنگهای خام وکارنشده بصورت بلوک یا اسلب مشمول ردیف تعرفه های مندرج دربند 1مصوبه فوق الذکر قبلأ به استنادمصوبه شماره 55911/45527مورخ 23/3/91شورای اقتصاد طی مفاد بخشنامه ردیف 89مورخ 3/4/91 لغو شده است .
خواهشمنداست دستورفرماییدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *