تعلیق فعالیت شرکت بازرسی آریا اس جی اس

طبقه بندی1391
شماره238713/438
ضمیمه

بسمه تعالی
238713/438
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیروبخشنامه شماره شماره 200728/91/366مورخ 5/12/91موضوع تعلیق فعالیت شرکت بازرسی آریا اس جی اس به پیوست تصویرنامه شماره 87281مورخ 3/11/91دفتربازرسی کالاوامورصادرات وواردات سازمان ملی استانداردایران ارسال واعلام می دارد: دامنه فعالیت شرکت یادشده صرفأ درزمینه موادشیمیایی وارداتی وصادراتی کشورچین ازتاریخ 15/10/91لغایت 15/1/92به علت عدم رعایت ضوابط بازرسی تعلیق می گرددخواهشمنداست دستورفرماییدمراتب رامطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51مورخ 28/11/85به کلیه گمرکات اجرایی وواحدهای تابعه نیزابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمررامعمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *