تعلیق فعالیت شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین

طبقه بندی1393
شماره161685/383
ضمیمه 3466271.jpg

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویرنامه شماره 61350مورخ 17/8/93دفتر محترم اریابی کیفیت کالاهای صادراتی ووارداتی سازمان ملی استاندارد ایران موضوع تعلیق فعالیت شرکت بازرسی بهستون صنعت نوین ارسال واعلام می دارد:
دامنه فعالیت شرکت یادشده درزمینه بازرسی کالاهای صادراتی ازتاریخ 1/9/93لغایت 1/3/94به علت عدم رعایت ضوابط بازرسی تعلیق می گردد.
خواهشمنداست دستورفرماییدمراتب رامطابق دستورالعمل شماره 322795/833/4/51مورخ 28/11/85به کلیه گمرکات اجرایی وواحدهای تابعه نیزابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمررامعمول نمایند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *