تعیین سهمیه ارزی مرزنشینان

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۱/۰۶
شماره518/103/1950/73/1
ضمیمه

>بسمه تعالی


518/103/1950/73/1


6/1/1382

به : حوزه
نظارت گمرکات


از : دفتر واردات


احترامأ، به پیوست تصویر نامه شماره 4919/200 مورخ 28/12/81
وزارت بازرگانی (اداره کل مقررات صادرات و واردات ) به انضمام تصویر صورتجلسه
کمیته موضوع تبصره یک ماده 17 آ.ا.ق.م.ص.و و تصویر سهمیه ارزی مرزنشینان برای
شش ماهه اول سال 82 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات ارسال می گردد.

ناصر کرمانی

مدیرکل دفتر
واردات


 


بسمه تعالی

4919/200


27/12/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی»


گمرک ایران – دفتر امور واردات


سلام علیکم


به اطلاع می رساند کمیته موضوع تبصره یک ذیل ماده 17 آیین نامه
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، سهمیه ارزی مرزنشینان وتعاونیهای آنها را
برای شش ماهه اول سال 1382 به شرح جدول پیوست تعیین نمود.


علیهذا خواهشمند است دستور فرمایید مراتب به گمرکات اجرایی
ذیربط اعلام گردد. ضمنأ خاطرنشان می سازد کنترل سقف های ارزی موضوع جدول ضمیمه
برعهده گمرک و نظارت بر حسن اجرا با ادارات کل بازرگانی استانها می باشد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات و واردات


 


بسمه تعالی


 


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی»


«صورتجلسه»


به استناد اختیارات حاصل از تبصره
یک ذیل ماده (17) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و در اجرای
تبصره یک ماده (16) آیین نامه اشاره شده مبتنی بر تعیین سهمیه ارزی مرزنشینان،
هر یک از استانهای مشمول تسهیلات مبادلات مرزی کمیته مندرج در ماده صدرالذکر طی
جلسه مورخ 18/12/1381 با حضور نمایندگان محترم وزارت کشور، تعاون ، صنایع و
معادن و بازرگانی تشکیل و سهمیه ارزی مرزنشینان را برای شش ماهه اول سال 1382
به شرح جدول پیوست تعیین نمود.

علی
رضایی


نماینده وزارت کشور


سید عباس حسینی


نماینده وزارت بازرگانی


علی اصغر رمزی


نماینده وزارت صنایع و معادن


رحیم حسین آبادی


نماینده وزارت تعاون


 


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و
بازرگانی خارجی »


سهمیه ارزی مرزنشینان شش ماهه اول سال 1382سهمیه به دلارجمعیتنام استان


ردیف5.575.830940/285آذربایجان غربی12.086.500000/107آذربایجان شرقی26.292.650700/322اردبیل33.025.113134/155ایلام45.499.939048/282کردستان55.655.000000/290کرمانشاه68.940.390480/458خراسان73.796.241679/194گلستان815.813.505949/810بوشهر920.408.544592/046/1خوزستان1024.375.000000/250/1سیستان و بلوچستان1119.378.378763/993هرمزگان123.001.947946/153فارس139.323.949023/473گیلان1416.007.004872/820مازندران15

علی
رضایی


نماینده وزارت کشور


سید عباس حسینی


نماینده وزارت بازرگانی


علی اصغر رمزی


نماینده وزارت صنایع و معادن


رحیم حسین آبادی


نماینده وزارت تعاون

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *