تعیین سود بازرگانی شکر خام

طبقه بندی1390
شماره257769/255896/113/292/73/406
ضمیمه 4545385.jpg

بسمه تعالی

257769/255896/113/292/73/406
23/12/1390

به : ستاد نظارت گمرکات استان …..
/اداره کل گمرک …..
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
پیرو بند (151) فهرست منضم به بخشنامه شماره 194190/192686/740/466/73/324 مورخ 28/9/90، به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 250572/ت47840ک مورخ 20/12/90 وزراء عضو کمیسیون ماده (1) آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در خصوص تعیین سود بازرگانی شکر خام موضوع ردیف تعرفه شماره 17011100 از تاریخ 1/12/90 لغایت 31/6/91 به میزان صفر درصد جهت اقدام با رعایت کامل مقررات ارسال می گردد.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *