تعیین سود بازرگانی وتفکیک ردیف تعرفه پنج ردیف کالا

طبقه بندی1390
شماره131610/120573/113/292/73/210
ضمیمه

بسمه تعالی

131610/120573/113/292/73/210 3/7/90

به :ستاد نظارت گمرکات/مدیرکل/….
از :دفتر واردات

باسلام و احترام
به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 118232/ت46992ک مورخ 12/6/90 هیات محترم وزیران در خصوص تعیین سود بازرگانی و تفکیک ردیف تعرفه پنج ردیف کالا طبق جدول مندرج در مصوبه فوق الاشاره با تاریخ اجرا 1/1/90 و با رعایت مفاد ماده (11) آ.ا.ق.م.ص.و و رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد. بدیهی است مواردی که سود بازرگانی آن افزایش یافته است مطالبه کسر دریافتی به قید فوریت انجام شود.
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *