تغییرات طبقه بندی شرکتها

طبقه بندی1391
شماره182814/758/22/55/227
ضمیمه

بسمه تعالی

758/22/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

پیرو بخشنامه شماره 177332/758/22/55/215 مورخ 25/9/91 با توجه به ارائه اسناد و مدارک از سوی شرکتهای حمل ونقل زیر و یا ارسال مستندات از طرف گمرکات اجرایی مقتضی است دستور فرمائید تغییرات بخشنامه مورد اشاره مطابق با بندهای زیر صورت گیرد.

1-شرکت جاده‌رانان‌مرند بدلیل محکومیت براساس نامه گمرک شهیدرجائی از بند2حذف و در بند1 لحاظ گردید.
2- شرکت پرستو ترابر بدلیل محکومیت بر اساس نامه گمرک شهیدرجائی از بند 3 الف حذف و در بند 1 لحاظ گردید.
3- شرکت بارجو ترابر بدلیل نامه اعلام جرم گمرک اردبیل در بند 2 لحاظ گردید.
4- شرکت صحرا ترابر بدلیل نامه اعلام جرم گمرک اردبیل در بند2 لحاظ گردید.
5- شرکت کالا بر بدلیل نامه اعلام جرم آستارا در بند 2 لحاظ گردید.
6- شرکت هودج ترابر تا وصول پاسخ استعلام اعلام وصول در بند 3 الف لحاظ گردید.
7- شرکت تیهو ترابر بدلیل ارائه اعلام وصول تا وصول پاسخ استعلام از بند 2 حذف ودر بند3 الف لحاظ گردید.
8- شرکت ایرانیان بدلیل پرداخت حقوق ورودی از بند 2 خارج گردید.
9- شرکت آراد سیر شرق بدلیل برائت شرکت از بند 3 الف خارج گردید.
10- شرکت مروارید گستر ایرانیان بدلیل عدم تسویه کارنه تیر دربند 3 الف لحاظ گردید.
11- شرکت آوای خزر به استناد نامه سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای از بند 2 خارج گردید.
12- شرکت پارس گیتا بدلیل درخواست تودیع ضمانتنامه تا تاریخ 30/10/91 در بند3 الف لحاظ گردید.
13- شرکت گسترش بدلیل عدم وصول پاسخ استعلام در بند 2 لحاظ گردید.
14- شرکت آلتین ترابر به استناد نامه خراسان رضوی از بند 2 حذف گردید.
ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *