تفاهم نامه فی مابین گمرک وسازمان حمایت وسازمان تعزیرات حکومتی

طبقه بندی1391
شماره133747/727/132/73/230
ضمیمه 4400210.jpg

بسمه تعالی

133747/727/132/73/230
19/07/1391

گمرک …………………..

باسلام و احترام
در اجرای مصوبه شماره 134268/ت47898هـ مورخ 8/7/91 هیأت محترم وزیران (تصویرپیوست) ضمن ارسال تفاهم نامه فی مابین گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی به همراه فرم تعهدنامه (موضوع بند دوم تفاهم نامه) در راستای اجرای تفاهم نامه مذکور مقتضی است بشرح ذیل اقدام گردد:
1-کلیه واردکنندگان کالاهای تجاری که از ارز مرجع استفاده کرده اند موظفند پس از اخذ پروانه سبز گمرکی (قبل از ترخیص کالا) اطلاعات مورد درخواست در فرم تعهدنامه را در دونسخه دقیقاً تکمیل و به آن گمرک تحویل نمایند بدیهی است ترخیص کالاهای تجاری با ارز مرجع قبل از تکمیل و ارائه تعهدنامه مذکور امکانپذیر نمی باشد.
2-آن گمرک پس از اخذ تعهدنامه فوق یک نسخه از آن را به همراه تصویر پروانه سبزگمرکی مربوطه در آخر هرهفته به آدرس تهران- خیابان ولیعصر – روبروی پارک ملت – کوچه صداقت- نبش کوچه مهرشاد- پ66 سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بشماره کدپستی 1967834713 بشماره تلفن مستقیم12- 22058351 و نمابر 22058355 ارسال و همچنین ضمن رعایت مفاد تفاهم نامه پس از راه اندازی خط شبکه MPLS اطلاعات کالاهای وارداتی از طریق خط شبکه مزبور ارسال شود.
3- در اجرای بند 2 تصویب نامه مذکور ضمن تأکید براجرای بخشنامه شماره 8021/105/912/5/71/م مورخ 26/4/91 این معاونت و بخشنامه شماره 95912/747/259/71/167 مورخ 24/5/91 دفتر صادرات موضوع نحوه صادرات عین کالای وارداتی، لازم است گمرکات اجرائی قبل از صادرات عین کالای وارداتی و همچنین درخصوص محصولات ساخته شده از کالاهای وارداتی که با ارز مرجع وارد شده اند تا قبل از ارسال لیست کالاهای مشمول موضوع بند2 تفاهم نامه نسبت به مطالبه مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ازصادرکنندگان اقدام نماید. لازم به ذکراست صدورکالاهای موضوع ماده51 قانون امورگمرکی امورگمرکی که جهت پردازش ورود موقت شده اند در صورتیکه ارز آن از محل ارز متقاضی تأمین شده باشد مشمول این مصوبه نمی گردد و از صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش در اجرای ماده مذکور که منشأ تأمین ارز آن سیستم بانکی می باشد، خودداری گردد.
4-صدور کالاهای اساسی تولید داخل نیز شامل «روغن، شکر، شیرخشک، مواد شوینده، گوشت قرمزو گوشت مرغ» تا اعلام نهائی لیست از طرف سازمان حمایت مصرف کننده گان و تولید کنندگان با تأیید سازمان مذکور امکانپذیر می باشد.
5-مدیران محترم نسبت به اجرای دقیق بخشنامه فوق نظارت کامل داشته و مسئولیت مستقیم آن با مدیران محترم می باشد.
محمدرضانادری
معاون فنی وامور گمرکی

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *