تفویض اختیار گمرکات ( ورود موقت)

طبقه بندی1397
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۰۴/۱۶
شماره 169/430858
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات ورود موقت
ضمیمه

جناب آقای جهانخواه ناظر محترم گمرکات استان خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد
جناب آقای راستی ناظر محترم گمرکات استان سیستان و بلوچستان و مدیرکل گمرک زاهدان
جناب آقای یوسفی نژاد ناظر محترم گمرکات استان گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی
جناب آقای برکابیان ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان غربی و مدیرکل گمرک ارومیه
سرکار خانم اورنگی ناظر محترم گمرکات استان آذربایجان شرقی و مدیرکل گمرک تبریز
جناب آقای دشتانی ناظر محترم گمرکات استان هرمزگان و مدیرکل گمرک شهیدرجایی
جناب آقای بلوطی میرزا ناظر محترم گمرکات استان خوزستان مدیرکل گمرک اهواز
جناب آقای بازیارسرپرست محترم حوزه نظارت گمرکات استان بوشهر
جناب آقای خاشی مدیرکل محترم گمرکات استان خراسان جنوبی
جناب آقای یوسفی منش مدیرکل محترم گمرکات استان مازندران
جناب آقای احمدی ونهری مدیرکل محترم گمرکات استان اصفهان
جناب آقای رحمانی پور مدیرکل محترم گمرکات استان کردستان
جناب آقای حیدری مدیرکل محترم گمرکات استان کرمانشاه
جناب آقای حسینی مدیرکل محترم گمرکات استان گلستان
جناب آقای احمدی مدیرکل محترم گمرکات استان زنجان
جناب آقای رحیمی مدیرکل محترم گمرکات استان فارس
جناب آقای سلمانی مدیرکل محترم گمرکات استان یزد
جناب آقای تقوی مدیرکل محترم گمرکات استان اردبیل
جناب آقای سعدالدین مدیرکل محترم گمرک سمنان
جناب آقای میراشرفی مدیرکل محترم گمرکات استان مرکزی
جناب آقای اله دادی مدیر گمرک استان چهارمحال و بختیاری
جناب آقای نیک روشت مدیرکل محترم گمرک قزوین
جناب آقای جعفری مدیرکل گمرک خراسان شمالی
جناب آقای مصطفایی مدیرکل محترم گمرک ایلام
جناب آقای اسدی سرپرست محترم گمرک تهران
جناب آقای بیاتی مدیرکل گمرک استان لرستان
جناب آقای قادر مدیرکل محترم گمرک کرمان
جناب آقای خشوعی مدیرکل گمرک همدان
جناب آقای خلیلی مدیر محترم گمرکات استان قم
جناب آقای کریمی مدیرکل محترم گمرکات استان البرز
جناب آقای احمدی مدیر گمرک استان کهکیلویه و بویراحمد
باسلام ،
پیروبخشنامه شماره 158449‏‏/136005‏‏/113‏‏/14‏‏/71‏‏/265 مورخ 8‏‏/8‏‏/90، دستورالعمل نحوه بررسی درخواست های ورود موقت جهت پردازش (موضوع ماده 51 قانون امورگمرکی ومواد 81 لغایت 88 آیین نامه اجرایی آن و بند «ث» ماده 38 قانون رفع بخشی از موانع تولید رقابت پذیر) به شرح ذیل تعیین و جهت اقدام توسط آن گمرک از تاریخ 6‏/5‏/97 تفویض و ابلاغ می گردد:
 1. حیطه شمول اختیار تفویض شده: موارد ذیل جهت اقدام در چهارچوب مشخص شده در این دستورالعمل تفویض اختیار میگردد:
  1. صدور و تمدید مجوز ورود موقت جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی برای کلیه کالاها به استثنای کالاهای ممنوع الورود، اقلام کشاورزی موضوع بخشنامه ردیف360 مورخ 6‏/11‏/95 (به ویژه انواع شیر خشک،انواع شکر، گندم، روغن، کره، میوه، خشکبار و سایر اقلام مذکور در قانون تمرکز وظایف کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی)، فرآورده های نفتی، انواع ورق فولادی وآهنی ،انواع پارچه،تخته سه لایی وکالاهایی که مقرر است برای استفاده در پروژه های نفت، گاز وپتروشیمی بصورت ورود موقت وارد تا پس از انجام فرایند تولید به منطقه ویژه اقتصادری پارس براساس مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ارسال گردد. ضمناً بررسی درخواست صدور مجوز برای مستثنیات یاد شده پس از وصول درخواست متقاضی توسط دفتر صادرات رسیدگی خواهد شد.
  2. صدور و تمدید مجوز ورود موقت ظروف و لفاف های آماده برای بسته بندی کالاهای صادراتی (موضوع بند «د» ماده 72 آیین نامه اجرایی آن).
  3. صدور مجوز تمدید پروانه های ورود موقت مربوط به مجوزهایی که از سوی آن گمرک صادر گردیده است. (بدیهی است تشریفات اجرایی مربوط به تمدید پروانه، توسط گمرک ورودموقت کننده صورت خواهد پذیرفت ومراتب به صورت ثبت پیام برروی پروانه جهت آگاهی گمرک صادرکننده مجوز وسایر گمرکات به صورت مشروح اعلام خواهد شد.)
تبصره1‏- کالاهای وارده از طریق مناطق ویژه اقتصادی جهت پردازش و تکمیل و اعاده به منطقه (موضوع تبصره 3 ماده 8 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی) وکالاهای وارده از طریق مناطق آزاد تجاری‏- صنعتی جهت پردازش واعاده به منطقه از حیطه شمول ضوابط مقرر در این دستورالعمل خارج بوده وتوسط مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه و در صورت تفویض اختیارات صورت گرفته توسط آن گمرک بررسی خواهد شد. ضمناً رسیدگی به درخواست های ورودموقت فرش دستباف، دستگاه ها، ماشین آلات وقطعات جهت تعمیر و صادرات به خارج از کشور توسط دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت.
تبصره2‏- ورود موقت بشکه خالی، فلکسی تانک، سیلندر خالی و بارگنج از حیطه شمول ضوابط مقرر در این دستورالعمل خارج بوده و با رعایت ضوابط مربوطه توسط مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه وبراساس تفویض اختیارات صورت گرفته توسط آن مرکز بررسی خواهد شد.
 1. خدمت گیرندگان: کلیه واحدهای تولیدی مستقر در آن استان، فارغ از اینکه تشریفات گمرکی ورود موقت آن از کدام گمرک انجام خواهد شد.
  1. بررسی درخواست های واحدهای بازرگانی که با واحدهای تولیدی قرارداد منعقد می نمایند صرفاً از طریق دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت و لازم است متقاضیان درخواست خود را رأساً واز طریق پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آن دفتر ارائه نمایند.
  2. صدورمجوز ورود موقت برای مستثنیات مندرج در بند 1‏-1 این دستور العمل کماکان توسط دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت.
 1. مدارک مورد نیاز:
  1. کلیه درخواستها درقالب فرمهای پیوست (که جهت استفاده متقاضیان در پورتال گمرک جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.irica.gov.ir نیز بارگذاری شده است) توسط متقاضی تکمیل و به صورت تایپ شده یا فایل کامپیوتری به ضمیمه مدارک لازم ارائه خواهد شد و رسیدگی به آنها بایستی بصورت روزانه ودر حداقل زمان ممکن وبا بررسی موضوع درخواست در گمرکات اجرایی در جلسه ای متشکل ازمدیرکل، معاون فنی ومسئول واحد ورود موقت آن گمرک صورت پذیرد. (همچنان که درخواستهایی که صرفاً از طریق دفتر صادرات قابل بررسی میباشند نیز در جلسه ای متشکل از معاون محترم فنی و امورگمرکی، مدیرکل، معاون و رئیس گروه ورود موقت دفتر صادرات بررسی و تعیین تکلیف میگردد.) ضمناً مدارک مورد نیاز که به فرم تقاضا منظم بوده و در سامانه اتوماسیون اداری اسکن خواهد شد عبارت است از : تصاویر برابراصل کارت بازرگانی معتبر و پروانه بهره برداری، تصویر پیش فاکتور وتصویر برابراصل رسید پرداخت حق بیمه واحد تولیدی مربوط به یکی از چهار ماه منتهی به درخواست و بررسی سوابق صادراتی از طریق سامانه mis (احراز اصالت کارتهای بازرگانی، پروانه های بهره برداری و رسید بیمه پس از برقراری ارتباط سیستمی گمرک وسازمانهای مزبور میتواند از طریق پورتال سازمانهای مربوطه نیز صورت پذیرد.)
  2. در درخواست های بعدی متقاضی، صرفاً ارائه فرم تکمیل شده درخواست منضم به تصویر پیش فاکتور یا فاکتور کافی به مقصود بوده و نیازی به تکرار اخذ مدارک (تا پایان اعتبار مربوطه) قبلی نمیباشد.
  3. گمرکات اجرایی که صدور مجوز ورود موقت به آنها تفویض اختیارشده است مکلفند در زمان وصول درخواست متقاضیان ضمن مراجعه به بانک اطلاعاتی اشخاصی که در مهلت قانونی نسبت به انجام تعهدات قبلی خود اقدام ننموده اند (فایل پیوست) در صورت عدم وجود نام متقاضی در بانک مزبور نسبت به بررسی درخواست وصدور مجوز اقدام و تا زمان راه اندازی کامل فرآیند صدور مجوز در سامانه جامع امورگمرکی در رویه ورود موقت وامکان گزارشگیری از مجوزها، ضمن نگهداری آمار مربوطه (مطابق فرمت فایل پیوست در محیط نرم افزاری Excel)، اطلاعات کامل مجوز های ورود موقت صادره (از جمله مشخصات متقاضی، کالای مورد درخواست، واحد تولیدی مربوطه، نوع تضمین تعیین شده و …) به همراه اطلاعات و آمار های تکمیلی در این خصوص (همچون تمدید مجوز، ترخیص کالا، تمدید پروانه و… که گمرک ورود موقت کننده یا از طریق گزارشگیری از سامانه جامع امور گمرکی اخذ مینمایند) را در پایان هر ماه طبق جداول فایل پیوست (فایل تکمیل شده به ضمیمه نامه) ازطریق اتوماسیون اداری به دفتر صادرات ارسال فرمایند. بدیهی است صدور مجوز برای متقاضیانی که نام آنها در بانک ذکر شده باشد منوط به تعیین تکلیف پروانه های ورود موقت از سوی ذینفع واعلام مراتب از سوی دفتر صادرات خواهد بود.
  4. ترخیص انواع نخ جهت تولید وصدور محصولاتی از قبیل فرش ماشینی ، پارچه و…. صرفاً از طریق گمرک صادرکننده مجوز ورود موقت و با رعایت سایر مقررات وتشریفات امکانپذیر خواهد بود.
 2. میزان و نوع تضامین قابل تودیع: نوع تضمین وفق بند«ح» ماده 1 قانون امور گمرکی (سپرده نقدی، ضمانتنامه بانکی و بیمه نامه معتبر) و میزان آن مطابق بند «ث» ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر وارتقا نظام مالی کشور (معادل یک برابر حقوق ورودی و سایر مبالغ متعلق به ورود قطعی کالا) پس از بررسی پرونده و سوابق متقاضی تعیین خواهد شد. ضمناً در خصوص اخذ تضمین بیمه ای، موضوع منوط به انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه در رویه ورود موقت برای پردازش و ابلاغ مراتب از سوی معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع خواهد بود.
 3. سقف مجوز قابل صدوربرای ورود موقت های تفویض اختیار شده :
  1. درمرتبه اول با درنظرگرفتن سوابق صادراتی متقاضی میزان مجوز قابل صدور حداکثر معادل30% (سی درصد) ظرفیت اسمی مندرج در پروانه بهره برداری وبرای متقاضیان نمونه ملی واستانی ، فعالان مجاز اقتصادی، حداکثر معادل 40% (چهل درصد) ظرفیت موصوف خواهد بود. در صورت عدم وجود سابقه صادرات، اولین مجوز ورود موقت حداکثر به میزان 10 % (ده درصد) ظرفیت اسمی اشاره شده و احراز فعالیت شرکت قابل صدور می باشد.
  2. ارائه درخواست مجدد برای کالای مشابه تقاضای اولیه برای متقاضیان بند 5‏-1 منوط به انجام حداقل 20 % تعهدات صادرات مربوط به مجوز قبلی خواهد بود. لیکن در صورتی که کالای درخواستی مرحله دوم مکمل کالای مرحله اول باشد با رعایت بندهای اشاره شده فوق و سایر ضوابط نسبت به صدور مجوز اقدام خواهد شد. ضمناً صدور مجوز سوم برای کالای مشابه منوط به تسویه کامل تعهدات موضوع مجوز اول و انجام حداقل 20% تعهدات صادراتی موضوع مجوز دوم خواهد بود.
تبصره1‏- مستفاد از تبصره 3 ذیل ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، حداکثر میزان مواد اولیه ورود موقت شده ای که هنوز تعهد صادراتی آن ایفاد نگردیده است، نباید بیش از ظرفیت اسمی سالانه واحد تولیدی ذیربط باشد.
تبصره2‏- ورود موقت کالای نهایی صرفاً جهت بسته بندی یا جهت تغییرات جزیی قابل پذیرش نبوده و در صورت درخواست اینگونه کالاها، لازم است بدواً مراتب را از دفتر صادرات استعلام نمایند.
 1. صدور مجوز:
  1. کلیه گمرکاتی که صدور مجوزهای ورود موقت «جهت پردازش» به آنها تفویض گردیده است لازم است پس از بررسی های لازم، نسبت به صدور مجوز در سیستم اتوماسیون اداری (با بهره برداری از متن نمونه مجوز ضمیمه) اقدام و متعاقباً کاربر مربوطه، اطلاعات مجوز موصوف را به همراه پرفرم مربوطه در سامانه EPL بارگذاری نماید. ضمناً از ارجاع مجوزها به گمرکات ورود موقت کننده در سیستم اتوماسیون اداری خودداری نمایند و تا زمان سیستمی شدن کامل فرآیند اطلاعات مجوز به نحو مقتضی در اختیار متقاضی قرار گیرد.
  2. فارغ از اینکه تشریفات گمرکی ورود موقت از کدام گمرک انجام خواهد شد، مقرر است مجوز ورود موقت کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی (جهت تولید محصولات صادراتی) توسط ناظر یا مدیرکل محترم گمرک استان محل وقوع واحد تولیدی صادرگردد، لذا لازم است گمرکات صادرکننده مجوز، دسترسی لازم در سامانه EPL جهت بارگزاری مجوز برای استفاده در سایر گمرکات را نیز داشته باشند و در صورت عدم وجود دسترسی اشاره شده، میبایست موضوع را از دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیگیری نمایند.
  3. حوزه های نظارت یا گمرکات مراکز استانها (که اختیار صدور مجوز ورود موقت جهت پردازش برای واحدهای تولیدی مستقر در استان آنها به ایشان تفویض گردیده است) توجه نمایند که مجوز ورود موقت را صرفاً به عنوان گمرکات اجرایی (که قرار است تشریفات ورود موقت در آنجا انجام شود) صادرنمایند که دارای رویه «ورود موقت جهت پردازش» باشند. همچنین در صدور مجوزها، فهرست گمرکات تخصصی واردات را نیز لحاظ نمایند.
  4. هر مجوز ورود موقت صرفاً میبایست جهت واردات از طریق یک گمرک صادرگردد و صدور یک مجوز جهت استفاده در گمرکات مختلف اکیداً ممنوع میباشد. همچنین در سامانه جامع امور گمرکی فعلا امکان اظهار کالا از محل دو یا چند مجوز ورود موقت در یک اظهارنامه یا تنظیم اظهارنامه چند قلمی وجود ندارد. لیکن اظهار کالای موضوع یک مجوز طی دو یا چند اظهارنامه متعدد، با رعایت سقف میزان کالای موضوع مجوز و مهلت اعتبار آن در یک گمرک بلامانع است.
  5. در انتهای مجوزهای صادره تصریح گردد «بدیهی است ترخیص کالای موضوع این مجوز منوط به رعایت کلیه مقررات مربوطه و عدم وجود بدهی موضوع ماده 7 قانون امورگمرکی به نام دارنده مجوز در زمان انجام تشریفات گمرکی ورود موقت میباشد.»
  6. صدور مجوز جهت ورود موقت کالاها از طریق بازارچه های مرزی ممنوع میباشد.
  7. با عنایت به اینکه همچنان صادرات برخی از کالاها مشمول پرداخت عوارض صادراتی یا محدودیتهای خاص میباشد و مطابق تبصره 2 ذیل ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی صدور محصولات بدست آمده از کالای ورودموقت مشمول محدودیتهای قانونی و پرداخت عوارض کالاهای صادراتی نمیگردد، شایسته است در صدور مجوزهای ورودموقت جهت تولید این گونه کالاها (مانند ورود موقت قراضه فلزات جهت تولید و صادرات شمش)، به میزان سقف صادرات محصول تولید شده از محل ورودموقت و نگهداری سقف مذکور در زمان صادرات توجه داده شود.
  8. کلیه گمرکات مجاز به انجام تشریفات گمرکی «ورود موقت جهت پردازش» می بایست مجوزهایی را که در چهارچوب ضوابط مقرر در این بخشنامه وبا رعایت مقررات مربوطه توسط حوزه های نظارت و گمرکات مراکز استان محل وقوع واحد تولیدی که به عنوان آن گمرک صادر گردیده است را پذیرش نموده و نسبت به انجام تشریفات گمرکی مربوطه با رعایت کلیه مقررات ذیربط و توجه به موارد تصریح شده در متن مجوزها اقدام نمایند.
  9. با عنایت به اینکه اظهار کالای موضوع مجوز (جهت ایجاد امکان کنترل وکسر سیستمی) صرفاً از طریق دور اظهاری در سامانه EPL صورت خواهد پذیرفت، گمرکات صادرکننده مجوزهای ورود موقت میبایست پس از صدور مجوز، نسبت به ثبت اطلاعات مجوزهای صادره در سامانه موصوف (مطابق فایل راهنمای ضمیمه) اقدام نمایند.
  10. لازم به توضیح است که در قسمت صدور مجوز در پنجره واحد تجارت فرامرزی صرفاً یک گمرک جهت ترخیص کالا قابل انتخاب خواهد بود. آیتم هایی نیز که ضمن ایجاد قانون (ضابطه کنترل سیستمی) برای آنها در سامانه میبایست تکمیل گردد عبارتند از: نوع ارز، ارزش کالا تحت ترم CFR، کد HS کالاو وزن خالص کالا و تعداد کالا (حسب مورد) تا پس از اظهارمحموله ورود موقت، موارد یاد شده به صورت سیستمی کنترل و کسر گردد. ضمن اینکه تصویر مجوز و پرفرمای مربوطه نیز در محل مشخص شده در سامانه بارگذاری خواهد شد تا مورد استفاده کارشناس مربوطه و نیز کارشناس تسویه کننده پروانه ورود موقت و یا کارشناس اظهارنامه صادراتی از محل پروانه ورود موقت قرار گیرد. همچنین سایر اطلاعاتی که لازم است مورد توجه کارشناسان یاد شده قرارگیرد ولیکن در فیلدهای تعبیه شده وجود ندارند (همچون لزوم ارزیابی کامل کالا یا استعلام از آزمایشگاه در خصوص کالای ورود موقت یا کالای صادراتی از محل آن، مهلت پروانه ورود موقت و…) از طریق درج پیام در قسمت پیام اختیاری قابل تذکر است.
 2. مهلت و تمدید مجوزهای صادره:
  1. مهلت اعتبار مجوزهای صادره جهت ورود موقت و ترخیص کالا چهار ماه از تاریخ صدور مجوزخواهد بود و این مدت حداکثر برای دو ماه دیگر (ازتاریخ انقضاء) توسط گمرک اجرائی صادرکننده مجوز قابل تمدید می باشد. پس از انقضاء مهلت های مزبور مجوز صادره از درجه اعتبار ساقط بوده و ذینفع میتواند نسبت به ارائه درخواست جدید جهت بررسی اقدام نماید. بدیهی است صدور مجوز جدید با رعایت مفاد بند 5‏-2 صورت خواهد پذیرفت .
  2. بدیهی است با توجه به اینکه اطلاعات مجوز ورود موقت صادرشده بر روی سامانه EPL بارگذاری شده است، پس از صدور اجازه تمدید مجوز نیز لازم است مجوز مربوطه از سامانه مذکور فراخوانی شده و نسبت به اصلاح تاریخ انقضاء آن اقدام و متعاقباً در باکس پیام اختیاری، مراتب تمدید مجوز نیز به صورت پیام اعلام گردد.
 3. ترخیص کالای ورود موقت جهت پردازش:
  1. ارزشهای اعلام شده درمتن مجوزهای صادره بر اساس پیش فاکتور ارائه شده بوده و صرفاً جنبه آماری داشته ولازم است هنگام اظهارکالا،گمرکات ترخیص کننده نسبت به بررسی دقیق نوع کالا، ارزش(براساس مواد14و15 قانون امور گمرکی ومواد10 الی 19 آیین نامه اجرایی آن و بخشنامه های صادره از سوی دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه) وتعرفه اظهارشده اقدام نمایند تا درهنگام تودیع تضمین براساس مفاد مجوزهای ورودموقت یا هنگام تبدیل به قطعی شدن احتمالی پروانه ها، مشکلی درخصوص ارزش یاتعرفه اظهارشده وتضییع احتمالی حقوق دولت باتوجه به تضامین اخذ شده به وجودنیاید.
  2. باعنایت به مفاد ماده 81 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وباعنایت به مکاتبات انجام شده قبلی باسازمان توسعه تجارت ایران و مفاد بخشنامه شماره 210093‏/97‏/53 مورخ 26‏/02‏/97، کالاهایی که به صورت ورود موقت به کشور وارد میشوند، در صورتیکه نیاز به تأمین ارز نداشته باشند، با توجه به اینکه واردات قطعی تلقی نمیشود، مشمول ضوابط ثبت سفارش نیستند. بدیهی است تبدیل به قطعی شدن پروانه ها بادرنظرگرفتن مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وانجام ثبت سفارش از محل موافقت کمیسیون ماده مورد اشاره وابلاغ از سوی دفتر صادرات و با درنظرگرفتن سایرضوابط ومقررات خواهد بود.
  3. مستفاد از ماده 127 قانون امورگمرکی، ورود و ترخیص کالاهای موضوع این بخشنامه که بنا به ملاحظات بهداشتی، قرنطینه ای، ایمنی و زیست محیط و نظایر آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمانهای مربوطه باشد، موکول به اخذ گواهی سیستمی از این سازمانها میباشد.
  4. با عنایت به ابهام به وجود آمده در گمرکات اجرایی در خصوص شمول و یا عدم شمول اعمال ماده 108 قانون امور گمرکی بر کالاهای موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی و بند «د» ماده 72 آیین نامه اجرایی آن، حسب تصمیمات اتخاذ شده در بیست و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور حقوقی مورخ 22‏/1‏/97 (پیوست) مقرر گردید: در صورتی که کالای اظهار شده تحت رویه ورود موقت مشمول اختلاف تعرفه، ارزش و یا هرگونه اختلاف متضمن زیان مالی دولت گردد (و موضوع مورد قبول صاحب کالا باشد) ضمن اخذ جریمه موضوع ماده 110 قانون امور گمرکی، میزان مابه التفاوت و جریمه متعلقه موضوع ماده 108 قانون امورگمرکی به میزان تضمین قابل اخذ اضافه شده و پس از تودیع تضمین یادشده و با رعایت سایر مقررات و تشریفات مراتب مشروحاً ( با اعلام ارزش یا تعرفه ای که باید اصلاح گردد) جهت انجام اصلاحات در سامانه epl به مرجع صادر کننده مجوز ورود موقت (دفتر صادرات و یا گمرک اجرایی محل وقوع واحد تولیدی) از طریق اتوماسیون اداری اعلام گردد. بدیهی است با توجه به روش فعلی و ضوابط تعریف شده در سامانه، امکان خروج محموله از گمرک قبل ازانجام اصلاحات مزبور در سامانه صدور مجوزهای ورود موقت و رفع اختلاف اظهار صاحب کالا با اطلاعات مجوز وجود نخواهد داشت. ضمناً در صورت اعتراض صاحب کالا به نظر استنباطی گمرک، مراتب وفق مقررات رسیدگی و اقدام لازم وفق بخشنامه ها و ضوابط ابلاغی معمول و عنداللزوم موضوع به دفاتر ستادی مربوطه جهت تعیین تکلیف نهایی منعکس شده و متعاقباً اقدام لازم با رعایت سایر مقررات و تشریفات معمول گردد.
 4. صادرات از محل ورود موقت و تسویه پروانه ورود موقت:
  1. تا زمان سیستمی شدن کامل کنترل میزان صادرات از محل پروانه های ورود موقت و دراجرای تبصره 2 ماده 88 آیین نامه اجرایی امور گمرکی صادرات کالاهای تولید شده ازمحل مواد اولیه ورود موقت، در شرایطی که صادرات عام آنها مشمول محدودیت قانونی یا پرداخت عوارض باشد، صرفاً ازطریق یک گمرک، آنهم پس از اعلام میزان سقف مجاز توسط گمرک ورود موقت کننده (که براساس کیل مصرف ابلاغی از سوی دفتر صادرات تعیین خواهد شد) و با رعایت سقف مجازامکان پذیر خواهد بود. بدیهی است گمرک صادراتی مکلف است ضمن بررسی موضوع هنگام اظهار کالابرای صادرات، باتوجه به کیل مصرف ابلاغی میزان سقف اعلام شده از سوی گمرک ورود موقت کننده، سقف صادرات را در هرمرحله کنترل وبه شرط وجود باقیمانده، نسبت به پذیرش اظهارنامه صادراتی بارعایت سایرمقررات وتشریفات اقدام ومراتب رامستمراً به گمرک ورود موقت کننده نیزاعلام نماید. در اجرای این موضوع لازم است بعد از اتمام تشریفات اظهار نامه صادراتی مراتب با ذکر مقدار صادرات ونوع کالا و…. بررسی اظهار نامه های ورود موقت مربوطه مشروحا پیام گذاری گردد تا امکان استفاده وکنترل برای سایر کارشناسان یا گمرکات اجرایی فراهم گردد.
  2. در هنگام اظهار کالا برای صادرات از محل پروانه های ورود موقت صاحب کالا مکلف است ضمن انتخاب نوع «صادرات از محل ورودموقت» از بین فیلدهای موجود در اظهارنامه، مشخصات کامل کالای صادراتی را در اظهارنامه صادراتی و اسناد منضم به آن اعلام نموده و مراتب (با توجه به مقررات مربوطه) توسط کارشناس گمرک صادراتی مورد بررسی و کنترل و اقدام لازم صورت پذیرد تا هنگام تسویه پروانه ورود موقت مشکلی از جهت عدم امکان مطابقت کالای صادراتی با کالای ورود موقت شده ایجاد نگردد.
  3. به استناد ماده 84 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، درج شماره پروانه ورود موقت در هنگام اظهار کالا برای صادرات در اظهارنامه ها و پروانه های صادراتی به جهت انجام کنترل ها و تشریفات مربوطه ( نمونه برداری، استعلام نظریه آزمایشگاه و…) ویا ضمیمه نمودن لیست پروانه های ورود موقت به اسناد اظهار نامه صادراتی ضمن اشاره به موضوع در متن اظهار نامه ضروری می باشد که مراتب در ذیل مجوزهای ورود موقت به اطلاع متقاضی خواهد رسید. بدیهی است در صورت عدم رعایت موضوع توسط صادرکننده کالا، پروانه های صادراتی عام جهت تسویه تعهدات پروانه ورود موقت قابل پذیرش نخواهد بود. ضمناً با عنایت به مفاد ماده مورد اشاره لازم است گمرک صادراتی اقدامات لازم در خصوص موضوع را به نحوی معمول نماید تا در فرآیند تسویه پروانه ورود موقت در گمرک اجرایی مشکلی ایجاد نگردد.
  4. تسویه پروانه های ورود موقت ازسوی گمرکات ورودی پس ازارائه درخواست ذینفع (که لازم است قبل از انقضاء مهلت پروانه به گمرک تسلیم گردد) وثبت آن دراسرع وقت با رعایت موارد مذکورصورت پذیرد تا ازبروز مشکلات احتمالی بعدی برای گمرک وصاحبان کالا منجمله درزمینه وصول تضامین و شمول جرایم واجرای مقررات قاچاق جلوگیری شود. همچنین در مواردی که ذینفع ظرف مهلت های قانونی مقرر نسبت به انجام تعهدات صادراتی مربوطه اقدام نموده و درخواست تسویه را نیز منضم به مستندات قبل از انقضاء مهلت پروانه به گمرک ذیربط تسلیم نمود است، لیکن انجام تشریفات بررسی و تسویه توسط گمرک اجرای به طول انجامیده و ظرف مهلت پروانه صورت نمیپذیرد، گمرکات ورود موقت کننده مطابق بخشنامه شماره 217466‏/95‏/378 مورخ 23‏/11‏/95 صرفاً نسبت به تمدید تضامین مأخوذه (بدون تمدید پروانه) اقدام نمایند. ضمناً پس ازانجام تسویه یا تمدید پروانه های ورود موقت موضوع دراسرع وقت به اطلاع واحدهای مربوطه برسد تا ازمکاتبات بی مورد بامراجع قضایی وتحمیل هزینه های اضافی برای گمرک ومشکلات آتی جلوگیری شود.
  5. درهنگام تسویه پروانه های ورودموقت مفادتبصره 2 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موضوع ضایعات دارای ارزش تجاری (که قابلیت مصرف داشته باشد) و نیز مفاد بخشنامه شماره 459501‏/96‏/116 مورخ 18‏/05‏/96 مدنظرقرارگیرد. ضمناً تسویه نهایی پروانه ورودموقت پس از تعیین تکلیف ضایعات مزبورانجام خواهد شد. همچنین در شرایطی که مطابق تأیید مراجع ذیصلاح، ضایعات حاصل از فرآیند تولید دارای ارزش تجاری یا قابلیت مصرف داشته باشد و ذینفع نیز جهت تسویه پروانه ورود موقت حاضر به پرداخت حقوق ورودی ضایعات متعلقه باشد، پذیرش موضوع نیاز به استعلام نظر دفتر صادرات ندارد.
  6. دراجرای ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی لازم است ذینفع قبل از انقضاءپروانه ورودموقت درخواست تبدیل به قطعی نمودن پروانه را به گمرک ورودموقت کننده ارائه وگمرک مزبورباتوجه به فرم پیوست این بخشنامه ودراسرع وقت نسبت به ارسال درخواست ذینفع (به همراه مدارک درخواستی اعلام شده در فرم) به دفترصادرات جهت مکاتبه باکمیسیون موضوع ماده 87 آیین نامه اجرایی امور گمرکی اقدام نماید. ضمناً بر رعایت مفادتبصره ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی درخصوص کالاهای ورودموقت برای پردازش دراجرای پروژه های نفت وگاز وپتروشیمی تاکید می گردد.
  7. در راستای اجرای ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، لازم است گمرکات صادرکننده مجوزهای ورود موقت در مجوزهای صادره تصریح نمایند «صاحب کالا میبایست تا قبل از انقضاء مهلت قانونی پروانه ورود موقت نسبت به تمدید مهلت پروانه یا موارد مندرج در ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی اقدام نماید و در غیر اینصورت مطابق قوانین و مقررات مربوطه در خصوص موضوع پیگیری لازم بعمل خواهد آمد». همچنین گمرکات ورودموقت کننده صرفاً جهت آگاهی و یادآوری ذینفعان میبایست یکماه قبل از انقضاء پروانه های ورود موقت، نسبت به اعلام کتبی به صاحب کالا مبنی بر اجرای تعهدات مربوطه اقدام نمایند و در اعلامیه مذکور نیز متذکر گردند «چنانچه ذینفع تقاضای تمدید یا تبدیل به قطعی نمودن پروانه و … را دارد، لازم است قبل از انقضاء مهلت پروانه نسبت به تسلیم تقاضا به این گمرک اقدام نماید و پذیرش درخواستها پس از انقضاء مهلت پروانه امکانپذیر نخواهد بود.» در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی صاحب کالا ظرف مهلت پروانه نیز لازم است گمرک محل انجام تشریفات ورود موقت، رأس مهلت های مقرر نسبت به وصول تضامین مأخوذه، احتساب میزان مابه التفاوت مبلغ تضمین با آنچه صاحب کالا براساس مفاد ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی موظف به پرداخت آن می باشد (تا تاریخ ابلاغ ) و ابلاغ آن به صاحب کالا اقدام و در متن ابلاغیه نیز مهلت 20 روزه از تاریخ ابلاغ قانونی جهت تعیین تکلیف موضوع را تصریح نماید. متعاقباً ذینفع میبایست ظرف مدت مذکورنسبت به ارایه مستندات مربوطه (همچون صادرات از محل پروانه ورود موقت، مجوز تمدید پروانه توسط گمرک صادرکننده مجوز ورودموقت یا دفتر صادرات، مجوز کارگروه ماده 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی جهت تبدیل به قطعی نمودن پروانه ورود موقت و مجوز مرجوع نمودن عین مواد اولیه ورود موقت شده که دو مجوز اخیر از طریق دفتر صادرات ابلاغ می گردد) اقدام لازم معمول و در صورت ارایه مستندات، لازم است گمرک ذیربط راساً با رعایت کلیه مقررات مربوطه نسبت به بررسی و پذیرش آن اقدام نمایند. ضمن اینکه در صورت عدم اقدام از سوی صاحب کالا و یا ارایه مستنداتی غیر از موارد ذکر شده لازم است بدواً نسبت به اجرای مواد 7 و8 قانون امور گمرکی (به میزان مابه التفاوت محاسبه شده) اقدام و متعاقباً اقدام قانونی لازم را بعمل آورند. همچنین در هر مرحله مراتب به گمرک محل صدور مجوز ورود موقت نیز جهت پیگیری موضوع اعلام گردد.
 1. تمدید مهلت پروانه های ورود موقت:
  1. همانگونه که در بند 1‏-3 تصریح گردیده است مجوز موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت (با رعایت مستثنیات بند1‏-1) به گمرک صادرکننده مجوز ورود موقت تفویض گردیده است. بدیهی است پس از صدور مجوز تمدید، تشریفات تمدید پروانه توسط گمرک اجرایی ورودی صورت خواهد پذیرفت. همچنین موافقت با تمدید پروانه های ورود موقت مستثنیات بند 1‏-1 پس از بررسی درخواست صاحب کالا صرفاً از سوی دفتر صادرات صورت خواهد پذیرفت.
  2. لازم به یادآوری است ارائه درخواست تمدید پروانه های ورود موقت و همچنین ارایه درخواست تسویه یا تبدیل به قطعی شدن پروانه های ورود موقت بایستی حداقل یک ماه قبل از انقضاء مهلت پروانه (به نحوی که امکان بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص آن وجود داشته باشد)صورت پذیرد و لازم است مراتب در متن مجوزهای ورود موقت به ذینفعان توجه داده شود.
  3. چناچه متقاضی تمدید پروانه ورود موقت در مهلت اولیه پروانه، حداقل 20 % از تعهدات صادراتی مربوطه را (با توجه به کیل مصرف) ایفاء نموده باشد،گمرک اجرائی ذیربط با توجه به مفاد بند 10‏-1 می تواند با رعایت ماده 82 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به تمدید پروانه مربوطه برای حداکثر یک دوره 6 ماهه اقدام نمایند. همچنین تمدید پروانه های ورود موقت برای شش ماهه دوم منوط به ایفاءحداقل 40% تعهدات صادراتی (با توجه به کیل مصرف) از محل پروانه ورود موقت مورد درخواست میباشد.
  4. در کلیه موارد، تمدید پروانه منوط به تمدید تضامین اخذ شده قبلی میباشد.
  5. مستفاد از ماده 88 آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی، تمدید پروانه ورود موقت در هر صورت مشروط به عدم ارجاع پرونده به مراجع قضایی وعدم اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی توسط گمرک اجرایی مربوطه برای پروانه های مورد درخواست خواهد بود. بدیهی است در صورت اجرای ماده 7 مراتب توسط گمرک اجرائی به دفتر صادرات جهت اتخاذ تصمیم نهایی اعلام خواهد شد. ضمناً اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی برای پروانه ورود موقت موضوع درخواست مانع از بررسی و تسویه پروانه ورود موقت به استناد صادرات انجام شده در مهلت قانونی با رعایت سایر ضوابط نخواهد بود. همچنین اجرای ماده 7 قانون امورگمرکی مانع از تمدید پروانه های ورود موقتی که اعمال ماده 7 مربوط به آنها نبوده نیز نمی باشد.
تبصره1‏- درخواستهای تمدید پروانه های ورود موقت که در زمان درخواست تمدید، حداقل تعهدات اشاره شده در بالا را ایفا ننموده باشند و نیز پروانه های ورود موقتی که بیش از دو سال از زمان ورود کالای آنها گذشته باشد و مستثنیات بند 1‏-1، رأساً توسط دفتر صادرات بررسی خواهد شد.
تبصره 2‏- مطابق تبصره 1 ماده 86 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، مرجوع نمودن عین کالای ورودموقت صرفاً پس از موافقت دفتر صادرات انجام خواهد شد.
تبصره 3‏- در صورت ارائه درخواست تمدید یا تبدیل به قطعی شدن پروانه قبل از انقضاء مهلت و ارجاع موضوع از طریق این دفتر به کارگروه ماده 82 و87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی وعدم تشکیل جلسه یا تطویل رسیدگی و…، دفتر صادرات نسبت به ابلاغ موافقت با تمدید مهلت تضامین حداکثر به مدت یک ماه تا وصول تصمیم کارگروه(صرفا برای یک مرتبه) اقدام خواهد نمود.در این زمینه لازم است صاحبان کالا حداقل یک ماه قبل از انقضا پروانه و تضامین مربوطه نسبت به پیگیری جهت اخذ مجوزهای تمدید ،تبدیل به قطعی و…اقدام نمایند تا از بروز مشکلات بعدی از جهت وصل تضامین و… پیشگیری گردد.
تبصره 4 – دفتر فناوری اطلاعات وارتباطات می بایست نسبت به تکمیل فرآیند صدور سیستمی مجوزهای ورود موقت وامکان اخذ گزارش از مجوزها از طریق سامانه وسیستمی شدن تسویه پروانه ورود موقت اقدامات لازم را معمول نماید.
تبصره 5 – گمرکاتی که نسبت به انجام تشریفات ترخیص از محل مجوزهای ورود موقت صادره از گمرکات مراکز استانها اقدام می نمایند موظفند نسبت به ارسال آمار مربوطه طبق فایل پیوست موضوع بخش آخر بند 3‏-4 بصورت دوره های ماهانه به دفتر صادرات اقدام نمایند.
 1. لزوم درج پیام (در سامانه جامع امورگمرکی) بر روی اظهارنامه ورودموقت در مراحل مختلف:
با توجه به حذف فیزیکی پروانه های ورود موقت موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی وپروانه های صادراتی لازم است مراتب بعد از انجام تشریفات ترخیص کالای ورودموقت (در خصوص نوع کالای قابل صدور ، مهلت پروانه ،محدودیت ها و… ) تمدید پروانه، تسویه پروانه (نحوه انجام محاسبات ،کیل مصرف مورد استناد و… ) اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی در مورد پروانه ورود موقت و…. برروی اظهار نامه های ورود موقت وصادراتی مربوطه به صورت مشروح از طریق درج پیام روی اظهارنامه الکترونیکی جهت بهره برداری دفتر صادرات وسایر گمرکات در هنگام صادرات وعدم امکان استفاده مجدد از پروانه صادراتی برای تسویه پروانه های ورود موقت دیگر یا استرداد حقوق ورودی پروانه های ورود قطعی درج گردد. همچنین در خصوص کیل مصرف جهت تسویه پروانه های ورود موقت، لازم است بخشنامه شماره 239276‏/94‏/422 مورخ 12‏/12‏/94 مورد توجه قرار گیرد. ضمناً بررسی سوابق جاری مربوط به مجوزهای ورود موقت صادره از سوی دفترصادرات وگمرکاتی که قبلا به آنها تفویض اختیار شده می تواند از طریق اطلاعات موجود در سامانه جامع امور گمرکی برای اتخاذ تصمیم جهت صدور مجوزهای جدید برای متقاضیان صورت پذیرد .
در پایان انتظار میرود ناظرین و مدیران کل محترم ترتیبی اتخاذ نمایند تا متناسب با میزان فعالیت واحدهای تولیدی مستقر در آن استان و نیز حجم درخواستهای ورود موقت و مجوزهای صادره (در گمرکات محل صدور مجوز) و یا میزان پروانه های ورود موقت (در گمرکات محل ورود)، نسبت به تعیین واحد ورود موقت و انتخاب تعدادی از همکاران (متناسب با حجم کار) جهت رسیدگی و پیگیری امور مربوطه اقدام نموده و برحسن اجرای امرنظارت مستمرمعمول دارند. همچنین تصریح میدارد با ابلاغ این دستورالعمل، کلیه اختیارات تفویض شده قبلی (در ارتباط با صدور مجوزهای ورود موقت جهت پردازش) کان لم یکن تلقی میگردد.
رونوشت به :
 • جناب آقای بعیدی معاون محترم برنامه ریزی و امور بین الملل جهت استحضار. احتراماً با عنایت به اینک مقرر است فارغ از اینکه تشریفات گمرکی ورود موقت از کدام گمرک انجام خواهد شد، مجوز ورود موقت کالاهای مورد نیاز واحدها تولیدی (جهت تولید محصولات صادراتی) توسط ناظر یا مدیرکل محترم گمرک استان محل وقوع واحد تولیدی صادرگردد، لذا خواهشمند است دستور فرمایید دسترسی لازم در سامانه EPL به گمرکات حوزه های نظارت و مراکز استانها برای صدور مجوز جهت استفاده در سایر گمرکات واقدامات سیستمی برای سایر موارد مندرج در دستورالعمل صورت پذیرد.
 • جناب آقای رضایی مدیر کل محترم گمرک شهید باهنر بندرعباس جهت اطلاع واقدام لازم در خصوص موارد تفویض اختیار شده قبلی (کارتن ،کیسه ولوازم بسته بندی ).
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *