تمدید بخشنامه ها

طبقه بندی1392
شماره150462/148991/113/73/370
ضمیمه 3808459.jpg

بسمه تعالی

150462/148991/113/73/370
06/08/1392

کلیه گمرکات اجرایی کشور
باسلام و احترام

پیرو بخشنامه های شماره 36231/92/35786/113/73/80 مورخ 31/2/92 و33284/92/32868/112/73/73 مورخ 28/2/92 به پیوست تصویرنامه شماره 4534/210/92 مورخ 1/8/92 اداره کل مقررات صادرات وواردات به انضمام تصویرنامه شماره 169975/60 مورخ 30/7/ 92 دفتربرنامه ریزی تامین ، توزیع وتنظیم بازار وزارت صنعت،معدن وتجارت ارسال و بدینوسیله اعلام می گردد ، مفاد بخشنامه های مورد اشاره تاپایان سال جاری تمدید می گردد.خواهشمنداست دستورفرمایید بارعایت کامل مقررات گمرکی اقدام لازم معمول نمایند.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزاد وویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *