توتون وارداتی سال 90

طبقه بندی1390
شماره113/878/73
ضمیمه

بسمه تعالی

113/878/73

به : حوزه نظارت گمرکات استان ………../اداره کل گمرک ………..
از : دفتر واردات
باسلام و احترام
به قرار اطلاع در برخی از گمرکات از برگ توتون وارداتی در سال 1390 عوارض ردیف 160117 جدول شماره 3 قانون بودجه سال 1390 (موضوع بند 1-ب بخشنامه شماره 66851/113/878/73/104 مورخ 5/4/90 ) اخذ نمی گردد . با توجه به اینکه برگ توتون نوعی مواد دخانی می باشد وصول عوارض مذکور مجدداً تأکید می گردد .خواهشند است دستور فرمائید بررسی و چنانچه برای کالای وارده مذکور از ابتدای سال 1390 عوارض فوق الذکر اخذ نگردیده نسبت به صدور مطالبه نامه کسر دریافتی با رعایت کامل مقررات اقدام لازم معمول دارند .ضمناً گمرکات اختصاصی ترخیص سیگار عنایت و دقت لازم داشته باشند تا در متن مجوزهای صادره از سوی شرکت دخانیات الزاماٌ باید قید گردد سیگارهای وارداتی سالم می باشند ، در غیر این صورت از پذیرش مجوزهای صادره خودداری گردد.

فرودعسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *