ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادرات

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۸/۱۳
شماره8214984
ضمیمه

بسمه تعالی

8214984
1382/8/13

 

موضوع:


ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادراتمعاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی
اداره کل مقررات صادرات و وارداتسلام علیکم
احتراماً ،  عطف بنامه شماره 8214638 مورخ 12/8/82 پیشنهاد این دفتر بشرح ذیل
به استحضار می رسد :هنگام ثبت سفارش ورود کالا در مقابل صادرات ، این دفتر اوراق ثبت سفارش و پرو فرما
را ممهور به مهر «واردات در مقابل صادرات » نموده و در قسمت ملاحظات درج می گردد:((این ثبت سفارش مشروط به ارائه اظهار نامه صادراتی معتبر معادل ارزش کالا در مهلت
مندرج در مهر ثبت سفارش به گمرک و مطابقت ارزش توسط گمرک است . ))خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به ابلاغ مراتب اقدام فرمایند./ع

نوراله رفعتی
مدیر کل دفتر ثبت سفارشات
و نظارت بر مبادلات بازرگانی

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *