ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه 10به استثنای خودرو

طبقه بندی1392
شماره228927/228181/113/73/516
ضمیمه 3685419.jpg

بسمه تعالی

228927/228181/113/73/516
23/11/1392

ستاد نظارت گمرکات استان …………………./اداره کل گمرک ……………….
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 121729/296 مورخ27/6/92 بپیوست تصویر نامه شماره 46192/210/92 مورخ 20/11/92 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران منضم به تصویر تصویب نامه شماره 173966/ت49851ﻫ مورخ 20/11/92 هیأت محترم وزیران ، جهت اطلاع و اقدام لازم با رعایت شرایط ذیل و سایر مقررات ارسال و اعلام میدارد :
1-ثبت سفارش و ورود کالاهای گروه (10) با ارز متقاضی و پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دو برابر سود بازرگانی مجاز است .
2-با توجه به بند الف مصوبه فوق الذکر ثبت سفارش و ورود خودروهای (2500) سی سی و بالاتر مجاز نمی باشد.
3-کلیه وارد کنندگانی که دارای ثبت سفارشات معتبر که از محل ارز متقاضی سایر اولویت های کالایی بوده که ردیف تعرفه آنها دراولویت دهم ( براساس نظریه استنباطی آن گمرک) طبقه بندی می گردند نیازی به صدورثبت سفارش جایگزین و اصلاحیه ثبت سفارش نبوده با پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دوبرابرسود بازرگانی مندرج درجدول اول ضمیمه کتاب مقررات صادرات و واردات سال جاری و سایر هزینه ها مالیات ها و عوارض با رعایت کامل سایر مقررات قابل ترخیص می باشد .
4-ترخیص کالاهای اولویت دهم از محل بند 1،4 و6 ماده 38 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات ،بند 9 اساسنامه شرکت نفت ، تضامین ورود موقت، خودروهای 2500سی سی و بالاتر از محل مصوبات خاص هیات وزیران و سایر کالاهای اولویت دهم صرفا با پرداخت حقوق گمرکی (4درصد) و دوبرابرسود بازرگانی امکانپذیر است.
5-تنظیم اظهارنامه های کالای متروکه جهت ارسال به سازمان اموال تملیکی دارای اولویت دهم با اعمال حقوق گمرکی (4درصد) و دو برابرسود بازرگانی با رعایت کامل سایر مقررات اقدام گردد.
علی معقولی
معاون مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *