معاون فنی دفتر آمار گمرک گفت: ۴ میلیون و۳۴۳هزار و ۱۶۳ مسافر در طول سال ۹۹به کشور وارد شدند که از این تعداد سه میلیون و۳۰ هزار و ۴۶۴نفر مسافر ایرانی...