حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی وکشاورزی (بغیر از ردیف اقلام مستثنی فهرست پیوست )ساخت سوریه

طبقه بندی1391
شماره46954/25483/103/3319/73/74
ضمیمه 4484989.jpg

بسمه تعالی

46954/25483/103/3319/73/74
20/03/1391

به :ستاد نظارت گمرکات استان/ اداره کل گمرک …..
از:دفتر واردات
باسلام و احترام
به پیوست تصویر نامه شماره 627-210/91 مورخ 16/2/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت موضوع تصمیمات متخذه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در خصوص حقوق ورودی کلیه کالاهای صنعتی و کشاورزی ( بغیر از 88 ردیف اقلام مستثنی فهرست پیوست ) ساخت سوریه ارسال می گردد خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات امور گمرکی و بشرح ذیل اقدام لازم معمول نمایند.
1-ماخذ حقوق ورودی کلیه اقلام صنعتی و کشاورزی ( به استثناء 88 ردیف اقلام مستثنی ) 4 می باشد که پس از ارائه ثبت سفارش اقدام لازم معمول گردد.
2-با توجه به مفهوم بند الف قاعده 3 و قواعد هفت و دوازدهم موافقت نامه تجارت آزاد فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه کالاهای مشمول می بایست حتما در کشور سوریه تولید و حمل گردیده باشد.
3-بر اساس قاعده دوازدهم موافقت نامه ،گواهی مبدا صادره طرف مقابل، می بایست به تائید مقامات صلاحیت دار( سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق ) رسیده باشد.
4-بر اساس ماده 14 موافقت نامه کالاهای مشمول موافقت نامه می بایست نسبت به ارائه مجوز های قانونی ( بهداشت ، استاندارد و… ) اقدام نمایند.
5-با توجه به ماده 4 موافقت نامه مربوطه کالاهای موصوف مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می گردند.
6-بدیهی است گمرکات اجرایی ترخیص کننده کالاهای موصوف می بایست هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد میزان واردات کالاهای مشمول را طی جدول تفکیکی به این دفتر اعلام نمایند.
فرود عسگری
مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *