خروج محمولات صادراتی از طریق گمرکات بازارچه های مرزی

طبقه بندی1392
شماره62991/143
ضمیمه

بسمه تعالی
62991/143
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
با عنایت به اینکه تاکنون خروج محمولات صادراتی گمرکات داخلی از طریق گمرکات بازارچه های مرزی پس از موافقت کتبی ناظریا مدیرکل گمرک استان مربوطه، امکانپذیر بوده است لذا به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه در صدور محموله های صادراتی از طریق بازارچه ها به استناد مواد قانونی ذیل:
1- تبصره1 ذیل ماده 103 قانون ا.گ که اعلام میدارد «…راههای مجاز گمرکی جهت ورود و خروج …. به پیشنهاد کارگروهی…. تعیین میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد».
2- مطابق ماده 4 قانون ساماندهی مبادلات مرزی «بازارچه مرزی محوطه ای محصور واقع در نقاط مرزی است که مطابق استانداردهای تعیین شده توسط دولت…تأسیس میشود».
از این پس پذیرش اظهار محموله های صادراتی در گمرکات داخلی جهت خروج از بازارچه های مرزی پس از اخذ موافقت کتبی ناظر یا مدیرکل استان مربوطه مبنی بر وجود امکانات کنترلی در بازارچه مورد تقاضا امکانپذیر میباشد. ضمنا متذکر می شود محموله های صادراتی مذکور در صورتیکه از محل ورود موقت جهت پردازش و یا از محل واردات قطعی باشد امکان خروج از بازارچه را نخواهد داشت.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر مبذول دارند.

محمدرضا نادری

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *