راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

شهریور 17, 1399

خرید ارز قابلیت جدیدی در سامانه جامع تجارت است که به بازرگانان محترم این امکان را می‏‏دهد که درخواست خرید ارز ( حواله ) خود را به صورت سیستمی به تمام صرافی ها‏ی مجاز ارائه دهند و پس از دریافت پیشنهاد‏های آن‏ها ، بهترین پیشنهاد را انتخاب و معامله خود را تا مرحله تأیید وصول حواله ، پیگیری نمایند .

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

خرید ارز فقط برای تأمین ارز در ثبت سفارش‏های بانکی دارای گواهی ثبت آماری تأیید شده به صورت ” بانکی ( نیما )” قابل استفاده است . بازرگان برای استفاده از این قابلیت ، باید پس از انجام ثبت سفارش ، به بانک عامل مراجعه کند . سپس بانک عامل باید نسبت به ثبت درخواست تخصیص ارز ، دریافت تأیید بانک مرکزی ، اخذ تعهد از واردکننده مطابق تبصره ۴ بند ی بخش اول مجموعه مقررات ارزی و ثبت آن در پرتال ارزی اقدام نماید .

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

راهنمای خرید ارز مرحله به مرحله

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

پس از طی مراحلی که در بالا مطرح کردیم ، بازرگان می‏‏تواند از طریق منوی ” عملیات ارزی ” ، ” مدیریت عملیات ارزی بانکی ” گزینه ” خرید ارز ” را انتخاب نماید . مطابق شکل 1

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

ایجاد درخواست جدید

برای شروع کار در صفحه اصلی گزینه «ایجاد درخواست جدید» را انتخاب نمایید. با انتخاب این گزینه به ویزارد ایجاد درخواست منتقل میشوید.با انتخاب این گزینه ، در صورت داشتن گواهی ثبت آماری از نوع ” بانکی ( نیما ) ” تأیید شده در بانک مرکزی که بانک عامل برای آن تعهد الزم را دریافت کرده است ، به صفحه ایجاد درخواست منتقل می‏‏شوید . مطابق شکل 2

 • تعیین مبلغ (ویزارد اول)
  در ویزارد اول نوع ارز و مبلغ حواله مشخص میگردد.برای شروع کار، از قسمت شماره ثبت سفارش یکی از ثبت سفارشهای خود را از لیست انتخاب نمایید.نکته: در این لیست فقط ثبت سفارشهای غیر بانکیای که دارای اعتبار باشند و سقف خریدشان تکمیل نشدهباشد نمایش داده میشوند.پس از انتخاب ثبت سفارش فیلدهای سقف خرید و نوع ارز ثبت سفارش تکمیل میشوند. سقف خرید بهمعنای حداکثر مبلغی (به ارز ثبت سفارش) است که میتوان برای آن درخواست خرید ارز داد
  سقف خرید با فرمول زیر محاسبه میشود

  سقف خرید = مبلغ کل ثبت سفارش × (+1تلورانس) – منشأ ارزها – درخواستهای خرید ارز استفاده نشده

قبل از توضیح فرمول فوق لازم به ذکر است که پس از تکمیل فرایند خرید ارز، صرافی رسید سنای معامله را در سامانه درج مینماید و شما میتوانید از این رسید سنا در هنگام ثبت منشأ ارز استفاده نمایید. در فرمول فوق، منظور از درخواستهای خرید ارز استفاده نشده، تمامی درخواستهای ثبت شده در هر وضعیتی به غیر از وضعیت ابطال است که در منشأ ارز از کد سنای آن استفاده نشده است

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

در ادامه میبایست نوع ارز درخواست (که میتواند با ارز ثبت سفارش متفاوت باشد) را انتخاب کنید. پس از انتخاب نوع ارز، مبلغ مورد نظر خود را وارد نمایید. در صورت تفاوت نوع ارز درخواست با ارز ثبت سفارش، سیستم با نرخ تبدیل روز بانک مرکزی مبلغ شما را با ارز ثبت سفارش محاسبه میکند و نمایش میدهد.
پس از درج مبلغ، گزینه «افزودن به لیست» فعال میشود و میتوانید این مبلغ را جدول ریز درخواست اضافه نمایید. یک درخواست میتواند شامل مبالغ مربوط به چند ثبت سفارش باشد. در صورت اضافه نمودن ثبت سفارشهای بیشتر نوع ارز درخواست قابل تغییر نخواهد بود.
پس از مشخص نمودن مبلغ درخواست با انتخاب گزینه «بعدی» به ویزارد دوم میروید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

اطلاعات مقصد (ویزارد دوم)

در این بخش اطلاعات مقصد حواله مشخص میشود. اطلاعات مقصد شامل دو بخش اطلاعات بانک مقصد و اطلاعات ذینفع میشود.
با انتخاب ذره بین فیلد «بانک مقصد» لیست بانکها گشوده میشود و میتوانید با اسم بانک یا کد سوئیفت بانک مورد نظر خود را جستجو و انتخاب نمایید. با انتخاب بانک مقصد، فیلدهای کد سوئیفت و کشور مقصد به صورت خودکار تکمیل میشوند.
صدور حواله در برخی از کشورها نیازمند کدهای بانکی اختصاصی دیگری است که در فیلد «سایر کدها»میتوانید کد مربوطه را انتخاب نمایید.
اطلاعات ذینفع شامل نام، آدرس، تلفن و شماره حساب مقصد است. تکمیل نام ذینفع و حداقل یکی از دو فیلد «شماره حساب» یا « »IBANاجباری است.
پس از تکمیل موارد اجباری با انتخاب گزینه «بعدی» به ویزارد نهایی میروید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

در اولین قسمت از این بخش میبایست نوع درخواست خود را مشخص نمایید.
اگر «نوع درخواست» را «تمام صرافیها» را انتخاب نمایید درخواست شما برای تمام صرافیهای مجاز سطح کشور ارسال میگردد و پیشنهادهای آنها را دریافت خواهید کرد. اگرتمایلی به این کار ندارید و ترجیح میدهیدبا صرافی آشنای خود کار کنید میتوانید با انتخاب گزینه یک صرافی خاص و جستجوی نام صرافی مد نظرتان،درخواست خود را فقط برای وی ارسال نمایید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

حداکثر تاریخ قابل قبول برای وصول حواله به حساب ذینفع را در فیلد «مهلت پرداخت» مشخص نمایید.
این تاریخ برای این منظور در نظر گرفته شده است که صرافی در صورتی که توانایی انجام حواله تا تاریخ مد نظرشما را دارد اقدام به ارائه پیشنهاد کند.
درخواست شما تا تاریخی که در فیلد «تاریخ اعتبار درخواست» مشخص میکنید اعتبار دارد و پس از آن تاریخ، پیشنهاد جدیدی دریافت نمیکنید. بعد از این تاریخ چنانچه پیشنهادی دریافت کرده باشید میتوانید آنرا انتخاب نمایید و در صورت عدم وجود پیشنهاد، درخواست شما ابطال میشود
در نهایت در فیلد «علت درخواست حواله» میبایست مشخص نمایید حواله شما به چه منظوری صورت میگیرد. اطلاعات این فیلد در کمک به صرافیها برای پاسخگویی به سوالات احتمالی نهادهای نظارتی بین المللی مثمر ثمر خواهد بود، لذا از ارائه اطلاعات غلط پرهیز کنید. بسیاری از صرافیها شماره و تاریخ پروفرما را نیز ازمشتریان خود مطالبه میکنند که در صورت تمایل میتوانید این اطلاعات را نیز در این فیلد درج نمایید.
در نهایت با انتخاب گزینه «ثبت و تمام» درخواست شما در صف ارسال قرار میگیرد و در صورت عدم مشکل ارتباطی و ارسال اطلاعات، درخواستی با وضعیت «منتظر دریافت پیشنهاد» در جدول درخواستهای خودمشاهده میکنید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

در صفحه اصلی لیست درخواستهایی را که ثبت کردهاید مشاهده میکنید. با انتخاب گزینه «جزئیات» ذیل هر سطر، به صفحه جزئیات درخواست منتقل میشوید. در این بخش ریز اطلاعات درخواست را مشاهده مینمایید.
همچنین بسته به وضعیت درخواست امکان ویرایش یا حذف آن را خواهید داشت

ویرایش درخواست
تا زمانی که پیشنهادی انتخاب نکرده باشید، امکان ویرایش اطلاعات ذینفع، تاریخها و علت درخواست حواله را دارید. ویرایش سایر موارد امکان پذیر نیست و برای تغییر میبایست درخواست را حذف و درخواست جدیدی ایجاد نمایید.

حذف درخواست
حذف درخواست تا قبل از پرداخت ریال امکان پذیر است. پس از آن ابتدا باید با هماهنگی با صرافی از ادامه معامله انصراف دهید و سپس امکان حذف درخواست را خواهید داشت. برای اطلاع از نحوه انصراف از معامله به بخش «پیشنهادها» مراجعه نمایید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

وضعیتهای درخواست

درخواستهای خرید ارز دارای وضعیتهای مختلفی هستند که پیشرفت کار را نمایش میدهند. این وضعیتهاکه در ستون «وضعیت» نمایش داده میشوند، به شرح بالا هستند

دریافت پیشنهاد و انجام معامله

پس از ثبت درخواست و در صورت دریافت پیشنهاد، برای ادامه فرایند خرید ارز میبایست به صفحه جزئیات درخواست مراجعه نمایید. این صفحه شامل بخشهای مختلفی است که تمام فرایند انجام معامله از مشاهده و انتخاب پیشنهادها تا تأیید یا عدم تأیید وصول حواله در آن صورت میگیرد

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

پیشنهادها

در مدت زمانی که درخواست شما دارای اعتبار است، صرافیها میتوانند روی آن پیشنهاد ثبت کنند. دراینصورت پیشنهادهای دریافت شده از صرافان در جدولی در بخش پیشنهادها نمایش داده میشوند

اطلاعات پیشنهاد به شرح زیر است

 • کارمزد: کارمزد پیشنهادی صرافی به ریال
 • قیمت واحد: قیمت فروش هر واحد ارز به ریال
 • قیمت کل: برابر است با مبلغ ارزی × قیمت واحد
 • حداکثر زمان صدور حواله: حداکثر زمانی که پس از پرداخت وجه ریالی معامله، حواله به مقصد میرسد.
 • مهلت اعتبار پیشنهاد: پیشنهاد تا این تاریخ معتبر و قابل انتخاب است
 • توضیحات: اگر صرافی در رابطه با پیشنهاد خود توضیحاتی داشته باشد در این قسمت نمایش داده میشود
 • اطلاعات صرافی: آدرس، شماره تماس و شرایط عمومی صدور حواله صرافی را میتوانید در این قسمت مشاهده نمایید.

انتخاب پیشنهاد

پس از مشاهده پیشنهادها، میتوانید یکی از آنها را انتخاب نمایید. در اینصورت وضعیت درخواست «منتظرتأیید صرافی» میشود و درخواستی برای صرافی منتخب ارسال میگردد تا پیشنهاد خود را تأیید نماید. چنانچه پیشنهاد از سمت صرافی رد شود، وضعیت درخواست از «منتظر تأیید صرافی» به وضعیت قبل باز میگردد و درصورت تأیید وضعیت درخواست «آماده پرداخت ریال» میشود

لغو انتخاب

چنانچه به هر دلیل از انتخابی که کردهاید پشیمان شدید میتوانید از گزینه «لغو انتخاب» استفاده نمایید. تاقبل از پرداخت ریال میتوانید بدون هماهنگی با صرافی از معامله انصراف دهید. ولی پس از آن درخواست انصراف شما برای صرافی ارسال میگردد و در صورت موافقت وی معامله ملغی میگردد.
پس از انصراف میتوانید پیشنهاد دیگری را انتخاب و یا درخواست خود را حذف نمایید

پرداخت ریال

پس از اینکه صرافی پیشنهاد خود را تأیید کرد، وضعیت درخواست «آماده پرداخت ریال» میشود. در این بخش شما میبایست مبلغ کل را با استفاده از روش ساتنا به حسابی که اطلاعات آن را در سامانه مشاهده میکنیدواریز نمایید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

نکته 1:مهلت پرداخت ریال از سوی صرافی مشخص شده است و سامانه کنترلی برای آن در نظر نگرفته است. چنانچه پرداخت بعد از این تاریخ صورت بگیرد و اختلافی بین شما و صرافی رخ دهد، مسئولیت پیگیری وحل اختلاف به عهده شما میباشد
پس از پرداخت ریال میبایست اطلاعات آن را در سامانه ثبت نمایید. اطلاعات ثبت شده از بانک مرکزی استعلام میگردد و در صورت تأیید در جدول پایین این بخش درج میگردند
نکته 2:اگر حساب مقصد پرداخت شما با حساب درج شده در سامانه متفاوت باشد، صحت اطلاعات پرداخت شما تأیید نمیگردد
نکته 3:میتوانید پرداخت را در چند مرحله انجام دهید. البته باید این نکته را در نظر بگیرید که هر بخش از پرداخت شما میبایست بیش از 150میلیون ریال باشد
بعد از اینکه جمع مبلغ پرداختهای تأیید شده، «قیمت کل» پیشنهاد را پوشش داد، وضعیت درخواست«منتظر صدور حواله» میشود و صراف میبایست اقدام به ارائه رسید سنا و صدور حواله نماید

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

اطلاعات حواله

صدور حواله توسط صرافیها چند روز طول خواهد کشید. در این مدت صرافی میبایست اطلاعات معامله رادر سامانه سنا ثبت و اطلاعات آن را به سامانه جامع ارسال نماید. در این صورت این اطلاعات، در بخش اطلاعات حواله نمایش داده خواهد شد

نکته: در رسید سامانه سنا کارمزد وجود ندارد و «جمع مبلغ ریالی» به میزان کارمزد کمتر از «قیمت کل»پیشنهاد است

همچنین صراف میتواند تا قبل از اعلام صدور حواله، مستنداتی را جهت نمایش جریان صدور حواله برای شماارسال نماید. در صورتی که صراف اتمام صدور حواله را اعلام نماید، وضعیت درخواست «آماده تأیید نهایی»میشود

راهنمای کامل خرید ارز از سامانه جامع تجارت ایران

تأیید نهایی

در فرمهای حوالهای که صرافیها در اختیار شما قرار میدهند، معمولا عبارتی تحت این عنوان وجود دارد که متقاضی موظف است حداکثر ظرف مدت مشخصی پس از صدور حواله، عدم وصول حواله را به اطلاع صراف برساند
و پس از آن صرافی مسئولیتی را قبول نمیکند. این بخش از سامانه برای اعلام وصول یا عدم وصول حواله در نظرگرفته شده است

چنانچه وصول حواله را تأیید نمایید وضعیت درخواست «مختومه» میگردد و معامله پایان میپذیرد. درصورت انتخاب گزینه «عدم وصول حواله» وضعیت درخواست یک مرحله به عقب باز میگردد و صراف پس ازپیگیری میبایست مجددا صدور حواله را تأیید نماید
چنانچه به هر دلیل معامله صورت نگیرد، میتوانید با هماهنگی با صراف از انجام معامله انصراف دهید ودرخواست خود را به حالت پیش از انتخاب پیشنهاد بازگردانید. در این صورت کد سنای دریافت شده از صراف ابطال میگردد

نکته1:گر از کد سنایی که دریافت کردهاید در منشا ارز استفاده نموده باشید انصراف از معامله امکان پذیرنخواهد بود
نکته2:سامانه جامع تجارت مسئولیتی در قبال اختلافات احتمالی ناشی از عدم صدور و وصول حواله نخواهدداشت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *