خودرو تویوتا لندکروز به مشخصات سفیدرنگ مدل 1998

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۲/۲۵
شماره315162 / 308286 / 757 / 4606 / 73 / 338
ضمیمه

“ بسمه تعالی ”


                
تاریخ : 25 اسفند 1382


شماره : 315162 /
308286 / 757 / 4606 / 73 / 338


پیوست :
…………..….…………………..…….


 


 


به : مدیر کل / ریاست محترم گمرک


از : دفتر واردات


موضوع :


 


     
باطلاع میرساند خودرو تویوتا لندکروز به مشخصات سفیدرنگ مدل 1998 به شماره موتور
0358016
FZ
1 و به شماره شاسی 9002059 
JTBIIUJAOW
و شماره پلاک 27673 کویت الجهزا موضوع کارنه دوپاساژ شماره 046837

cdT
به سرقت رفته چنانچه خودرو مذکور بمنظور خروج از کشور به آن گمرک ارائه گردید ضبط
نموده و از خروج خودرو به خارج از کشور خودداری و مراتب را جهت اقدامات بعدی به این
دفتر اعلام نمایند .


 


                
ناصر کرمانی              
مدیر کل دفتر واردات


 


رونوشت به :


– حوزه نظارت گمرکات         
جهت اطلاع .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *