درخصوص ماخذ سود بازرگانی 159 ردیف کالاهای کشاورزی

طبقه بندی1390
شماره194190/192686/740/466/73/324
ضمیمه

194190/192686/740/466/73/324
28/09/1390
به: ناظر محترم گمرکات استان ………./ مدیرکل محترم گمرک …………
از: دفتر واردات
باسلام و احترام
پیرو بخشنامه های شماره 66395/62937/733/466/73/101 مورخ 4/4/90 و 87301/733/466/73/130 مورخ 1/5/90 و 106579/104918/740/466/73/169مورخ 25/5/90 و 122328/733/466/73/195 مورخ 19/6/90 به پیوست تصویر نامه شماره 2105278/90 مورخ 23/9/90 اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت ، معدن و تجارت منضم به تصویب نامه شماره 183069/ت 47330 مورخ 20/9/90 هیأت محترم وزیران به تاریخ اجرای 1/5/90 درخصوص مأخذ سود بازرگانی 159 ردیف کالاهای کشاورزی ارسال می گردد .خواهشمند است دستور فرمائید با لحاظ بندهای ذیل نسبت به مورد با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند :
1-کماکان شرایط ورود و مأخذهای اعلامی کالاهای مندرج در فهرست 190 قلم کالاموضوع بخشنامه شماره 101 مورخ 4/4/90 و بخشنامه های پیروی آن که در فهرست این مصوبه ذکر نگردیده است جهت ورود و ترخیص ملاک عمل خواهد بود .
2-جهت ردیف 29 مصوبه مزبور در صورت ترخیص کالا با مأخذ مندرج در ردیف 81 فهرست 190 قلم کالا با مأخذ حقوق ورودی 4 از تاریخ 1/8/90 ،نسبت به صدور مطالبه نامه براساس مأخذ اعلامی مصوبه اخیر (ردیف 29) با مأخذ حقوق ورودی 50 (پنجاه درصد) و ابلاغ آن در مهلت مقرر قانونی به واردکنندگان به قید فوریت اقدام لازم معمول گردد .
3-جهت ردیف 30 و31 مصوبه مزبور در صورت ترخیص کالا با مأخذ مندرج در ردیف 82 و83 فهرست 190 قلم کالا با مأخذ حقوق ورودی 4 از تاریخ 1/8/90 نسبت به صدور مطالبه نامه معادل1 (یک درصد) اقدام لازم مبذول نمایند .
4-جهت کالاهای ردیفهای 23 و34 مصوبه مزبور نسبت به صدور مطالبه نامه معادل 1 (یک درصد) از تاریخ 1/5/90 و ابلاغ آن در مهلت مقرر به قید فوریت اقدام لازم معمول گردد .
5-رعایت بند 2 نامه شماره 9609/020 مورخ 11/3/90 وزیر محترم جهادکشاورزی ابلاغی طی بخشنامه شماره 101 مورخ 4/4/90 مبنی بر ممنوعیت ثبت سفارش ورود و واردات کلیه اقلام مندرج در بند فوق از جمله کلیه میوه ها به استثناء موز ، تا اطلاع ثانوی نیز قابل اجرا بوده و برهمین اساس از ترخیص کالاهای ردیف 40 الی 101 و ردیف 107 و ردیف های 112 الی 135 خودداری نموده و در صورت ارائه ثبت سفارش کالاهای مزبور نیز براساس بخشنامه شماره 177719/177080/740/466/73/299 مورخ 5/9/90 با هماهنگی این دفتر اقدام گردد .
6-لازم به ذکر است مأخذهای مندرج در فهرست 190 قلم کالا بعنوان حقوق ورودی و مأخذهای مندرج در فهرست مصوبه مزبور صرفاً سود بازرگانی بوده و اخذ 4 حقوق گمرکی در تمامی موارد الزامی می باشد .
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *