رفع ممنوعیت صادرات دام زنده مولد و غیر گوشتی و رفع ممنوعیت صادرات پریفرم

طبقه بندی1397
تاریخ تصویب۱۳۹۷/۱۰/۰۳
شماره308/1208521
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات غیرنفتی
ضمیمه EFG58898702232.tif

پیرو بخشنامه های منتهی به بخشنامه شماره 787391‏/97‏/227 مورخ 03‏/07‏/97، به پیوست تصویر نامه شماره 249957‏/60 مورخ 27‏/09‏/97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت منضم به نامه شماره 16132‏/020 مورخ 15‏/08‏/97 وزارت جهادکشاورزی مبنی بر لغو ممنوعیت صرفاً 4 ردیف اقلام به شرح کد های طبقه بندی مندرج در نامه مزبور ارسال می گردد. دستور فرمایید پس از اخذ تأییدیه سیستمی وزارت جهاد کشاورزی (در خصوص مولدنژاد و غیرگوشتی بودن دامهای صادراتی) وضمن اعمال ضوابط قرنطینه دامی با رعایت سایرضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند. ضمناً مطابق نامه شماره 5299‏/504‏/97 مورخ 1‏/10‏/97 دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً آقای محمد پورنگ با کد ملی 3874604845 جهت صدور تأییدیه درخصوص دام های مذکور معرفی شده اند.
همچنین با عنایت به بخش اخیر نامه صدر الاشاره، ممنوعیت صادرات پریفرم (تحت کدطبقه بندی 39233010) نیز لغو میگردد.
لذا شایسته است ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدهای تا بعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *