زمان اجرای برخی از ردیف تعرفه های تصویب نامه شماره 132600/ت 52703 ه مورخ 12/10/94

طبقه بندی1395
شماره721/95/141/73/7
ضمیمه 3146387.jpg

بسمه تعالی

721/95/141/73/7
10/01/1395

کلیه گمرکات اجرائی

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه شماره 202072/94/196162/196168/73/363 مورخ 26/10/94 به پیوست تصویر نامه شماره 82073/210/94 مورخ26/12/94 دفتر مقررات صادرات و واردات – سازمان توسعه تجارت ایران بانضمام مصوبه شماره 168837/ت/52946ه مورخ 24/12/94 هیات محترم وزیران در خصوص زمان اجرای برخی از ردیف تعرفه های تصویبنامه شماره 132600/ت52703ه مورخ 12/10/94 از ابتدای سال 1394 با رعایت حقوق مکتسبه اشخاص ، ارسال می گردد ، خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت ماده 135 قانون امور گمرکی و بر اساس ردیف تعرفه واصلاحات صورت گرفته با رعایت کامل مقررات اقدام نمایند.
سید مجتبی پور سیف
مدیر کل مرکز واردات و امور مناطق آزادو ویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *