سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

شهریور 16, 1399

الزام وجود سامانه جامع تجارت یا مراکز نگهداری کالا : جهت تسهیل و تسریع فرایندهای تجاری و همچنین نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره تجاری می بایست ابزاری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و میزان خروج و ورود کالاها به هر آنبار در هر لحظه وجود داشته باشد. به این ترتیب امکان تشخیص مکان و جریان کالاهای فاقد مجوز و قاچاق برای دولت وجود داشته و تسهیل جریان اطلاعات انبارداری و مدیریت موجودی برای توزیع کنندگان و فروشندگان و سایر فعالان زنجیره تامین فراهم می شود.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا با هدف مدیریت ورود وخروج کالا به کشورء شناسه دار کردن انبارها و مراکز نگهداری کالاء انبارش کالا در انبارها و مراکز نگهداری دارای شناسه،مدیریت میزان ورود کالا به انبار(از طریق قبض انبار”)» کنترل خروج کالا از انباراز طریق بیجک یا سند خروج کالا”) نگهداری اطلاعات مربوط به مالک کالا و تغییرات آن و در نهایت مدیریت موجودی انبارها در طول زنجیره تامین به توسعه تجارت رسمی در کشور کمک می نماید.
در کنار اهمیت این سامانه لازم به ذکر است کالا و مواد اولیه موجود در انبارهاء بخش قابل توجهی از درآمد ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهند. ساماندهی حوزه انبارها با استفاده از سامانه ای جامع و یکپارچه می تواند آثار مطلوب فراوانی را در اقتصاد کشور ایجاد و علاوه بر حل مسائل این حوزه از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری نماید. امکان مدیریت آنلاین و بر لحظه موجودی انبارها و برنامه ریزی صحیح تامین و توزیع آنها در کشورء تامین به موقع نیازهای هر استان, برنامه ریزی صحیح عملیات توزیع محصولات مهم و کالاهای ضروری, امکان پیش بینی های صحیح به منظور اراشه به تولیدکنندگان کشور بخشی از کارکردهای این سامانه است.
با دوراندیشی و چاره جویی به نقش حیاتی و تاثیرگذار مدیریت انبارها و محل نگهداری کالاها در اقتصاد سالم و کارا مشخص خواهد شد که اهمیت دادن به بهبود فرآیند اقتصادی در شبکه توزیع چگونه می تواند رشد فعالیت های قاچاق را درکشور به صورت فزاینده ای کاهش دهد و با مدرنیزاسیون شبکه توزیعء توسعه یافتگی را برای اقتصاد کشور رقم زند.
با توجه به اضطرار و الزامات شدت بخشیدن به تحقق سامانه «جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا» به عنوان بخشی از مبارزه سیستمی با همه فعل و انفعالات و تحرکات کاملا مخفی و به طور غیرقانونی در شبکه توزیع» باید زمینه تسسهیل و تسریع اجرای این سامانه را سرعت بخشید.
در ادامه این سند به مراحل کامل ثبت نام اطلاعات انبار پرداخته می شود.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

قوانین و مقررات بالادستی راه اندازی سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا قانون

 • بند ث ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا ۲ آرز (مصوب ۱۳۹۲۳( به منظور تجمیع داده ها و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به سامانه مذکور (سامانه شناسایی و مبارزه باکالای قاچاق) در تبصره(۳) ماده(۵) و به منظور کاهش زمینه های بروز قاچاق کالا و ارز: ث – وزارت صنعت. معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه ترم افزاری به شناسه دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالاء نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی ازاین اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید .

آیین نامه

 • ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۵- هیئت وزیران) به منظور شناسایی کالای قاچاق, انجام الکترونيکی فرآیندهای متعارف صدورء اصلاح, ابطال, تجمیع, تفکیک. ضایعات, مرجوعی و انتقال مالکیت قبوض انباره کنترل موجودی و کم و کیف ورود و خروج کالاهاء وزارت صنعت. معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه های جهادکشاورزی, راه و شهرسازی, آمور اقتصادی و دارایی» کشور» بهداشت. درمان و آموزش پزشکی, تعاون» کار و رفاه اجتماعی» نفت. شرکت پست جمهوری اسلامی ایران» شهرداری هاء اتاق های بازرگانی و اصناف و سایر دستگاه های ذی ربط. نسبت به شناسه دار کردن آنبارهاء سردخانه هاء سیلوها و مراکز تگهداری کالاهای متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی و ثبت مشخصات مالک کالاء نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن و همچنین تهیه» ایجاد و بهره برداری “سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا” اقدام نماید.
  تبصره ۱- مقصود از مراکز نگهداری کالاء کلیه اماکن» انبارهاء مستغلات و محل هایی هستند که به دلالت قراین و امارات قوی در آنجا الا تگهداری می شود.
  تبصره ۲- اطلاعات قبوض انیارها از طریق سامانه موضوع این ماده به سامانه جامع تجارت و از طریق این سامانه به سامانه جامع حمل و نقل ارسال می گردد .
  تبصره ۳- اسناد حمل و نقل بر اساس اطلاعات قبوض انبار موجود در سامانه جامع انبارها و مراکز تگهداری کالاء توسط زیرسامانه های مربوط به سامانه جامع حمل و نقل صادر می شود. تبصره ۴- قبوض انبار به صورت الکترونیکی صادر و مبادله شده و نسخه الکترونیکی جایگزین نسخه فیزیکی می گردد.
 • ماده ۲۷ آیین نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۱۳۹۵- هیئت وزیران) جمامی مراکز عرضه کننده خدمات بیمه ای بازرگانی موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه. قبل از صدور هر نوع بیمه نامه و الحاقیه برای انبارهاء مراکز نگهداری کالا و همچنین کالاهای موضوع قبوض انبارء نسبت به ثبت آنها در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا از طریق استعلام سیستمی اطمینان حاصل نمایند.
 • تبصره- وزارت صنعت. معدن و تجارت موظف است آمکان استعلام سیستمی و برخط قبوض انبار و شناسه انبار را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید. همچنین مراکز عرضه کننده بیمه تجاری موظفند از طریق بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به استعلام سیستمی این اسناد و شناسه انبار اقدام نمایند. نظارت سیستمی بر اجرای اين ماده به عهده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
 • ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳)
  ماده ۱۶- رهگیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه. مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و به صورت هماهنگ با سامانه های موضوع آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می پذیرد:
  ت- وزارت موظف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول, ثبت شناسه های رهگیری در سطح بسته بندی اظپارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبارء از سامانه رهگیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست. خودداری نمایند.
  تبصره – انباردارها به استشنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی موظفند برای آنبارش کالاهای مشمول, شناسه های رهگیری در سطح بسته بندی اظهارشده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع آنبارها ثبت نمایند و از آنبارش کالاهایی که شناسه رهگیری ندارند. خودداری نمایند.
سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

تعاریف و اختصارات

کاربر(شخصیت حقیقی): فردی که در سامانه عضو شده و اقدام به ثبت اطلاعات خود می نماید. کاربر سامانه با کد ملی شناخته می شود. به ازای هر کاربر یک شماره همراه در سامانه ثبت می شود. یک کاربر میتواند به عنوان مالک یا بهره بردار( مستاجر ) انبار ثبت شود.

شرکت (شخصیت حقوقی): شخصیت حقوقی غیر دولتی است که با شناسه ملی ۱۱ رقمی شناخته می شود . شرکت. مانند کاربرء می تواند به عنوان مالک یا بهره بردار انبار ثبت شود. برای هر شرکت ثبت شده در سامانه یک کاربر به عتوان مدیرعامل ثبت می گردد.

شرکت دولتی(حقوقی): شخصیت حقوقی دولتی است که با شناسه دولتی ۷ رقمی شناخته می شود. در این حالت نیز برای هر شرکت دولتی ثبت شده در سامانه یک کاربر به عنوان مدیرعامل ثبت می گردد.

مجتمع: هر مجتمع معادل یک یا مجموعه ای از واحدهای نگهداری کالاست که با یک کدپستی شناخته می شود. بنابراین در سامانه به ازای هر مجتمع. یک کدپستی ثبت می شود. و هر مجتمع می تواند شامل یک یا چند کاربر به عتوان مالک و بهره بردار مجتمع باشد. مالک مجتمع می تواند کاربر حقیقی یا حقوقی باشد. واحد: در یک مجتمع( به عبارتی ذیل یک کدپستی )یک يا چند واحد می تواند در سامانه ثبت گردد. هر واحد دارای یک یا چند کاربر به عنوان بهره بردار ( مستاجر) است. بهره بردار می تواند کاربر حقیقی یا حقوقی باشد. نماینده مالکین: در صورتی که در یک مجتمع بیش از یک مالک وجود داشته باشد. یکی از مالکین به عنوان نماینده ثبت می شود که امکان ویرایش اطلاعات مجتمع و واحدهای مربوط به آن تنها برای وی وجود دارد.
ثبت نام: هر کاربر/ شرکت می تواند یک یا چند مجتمع در سامانه ثبت نماید. به عبارتی برای هر کدملی/ شناسه ملی یک یا چند مجتمع( کدپستی )می تواند ثبت شود. بنابراین حالتهای زیر در ثبت نام امکان پذیر است:

 • یک کاربر بیش از یک مجتمع ثبت نماید.
 • یک کاربر در یک مجتمع بیش از یک واحد ثبت نماید.
 • دو کاربر متفاوت در یک مجتمع دو واحد ثبت نمایند.

ثبت نام سریع: دراین حالت ثبت نام. کاربر میتواند پس از ثبت اطلاعات هویتی خود با دسترسی آسان به پنل ثبت مجتمع. اقدام به ثبت آنبار خود نماید.

راهنمای ثبت نام و عضویت درسامانه

کاربر می تواند به دو صورت ثبت نام و پس از آن ثبت مجتمع اقدام نماید یا به صورت ثبت نام سریع اقدام نماید. به طور کلی فرآیند ثبت نام و ورود به سامانه را می توان به صورت زیر در نظر گرفت.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

ثبت نام (عضویت از طریق ثبت نام کاربر در سامانه)

در این حالت کاربر ابتدا عضو سامانه شده و واحد/مرکز نگهداری کالا را در فرصت های بعدی ثبت می نماید. کاربر پس از ورود به صفحه www.nwms.ir با طی کردن 4 گام اطلاعات هویتی خود را ثبت می کند.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

گام اول:متقاضی پس از ورود به آدرس فوق روی دکمه ثبت نام کلیک می نماید.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

گام دوم : پس از کلیک روی ثبت نام کاربر صفحه بالا را مشاهده می نماید
مطابق آنچه در شکل بالا مشاهده می کنید،در این مرحله کاربر کدملی وشماره تلفن همراه خود را وارد کرده و پس از درج کد امنیتی با کلیک روی دکمه تاییدومرحله بعد به گام سوم هدایت می شود.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

گام سوم:اعتبار سنجی شماره همراه
در این گام ،سامانه یک کد اعتبار سنجی 4 رقمی به شماره تلفن همراه ثبت شده در مرحله قبل پیامک می کند.مطابق شکل بالا کاربر با وارد کردن کد وکلیک روی دکمه تایید و مرحله بعد به گام چهارم هدایت می شود.

نکته:در صورتی که اعتبار سنجی به تلفن همراه فرد پیامک نشده،کاربر می تواند روی دکمه ارسال مجدد کد کلیک کند.
نکته:کد اعتبار سنجی حتی برای افرادی که امکان دریافت پیامک تبلیغاتی را غیر فعال نموده اند نیز ارسال می گردد.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد
سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

گام چهارم:ثبت اطلاعات هویتی
در این مرحله متناسب با انتخاب یکی از دو گزینه شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی لازم است که کاربر مطابق دو شکل بالا، که شکل اول برای شخصیت حقوقی ومطابق شکل دوم برای شخصیت حقیقی اقدام به تکمیل اطلاعات نماید.
در صورتیکه کاربر مطابق شکل اول گزینه شخصیت حقوقی را انتخاب کند باید علاوه بر اطلاعات هویتی مدیر عامل ،شناسه ملی شرکت را نیز وارد کند.
نکته:در صورت درج اطلاعات مربوط به مراکز دولتی به جای عدد 11 رقمی شناسه،شناسه 7رقمی را وارد نمایید.

در این مرحله کاربر ، اطلاعات هویتی خود را که شامل شماره شناسنامه ،جنسیت ،تاریخ تولد می باشد،به طور کامل وارد می نماید.

نکته ۲: تاریخ تولد باید از جدول انتخاب شده و به صورت دستی وارد نشود.

در این گام باید فیلدهای اجباری ذیل تکمیل شود:

1. نام
2. نام خانوادگی
3. نام پدر
4. شماره شناسنامه
5. سریال شناسنامه
6. جنسیت
7. تاریخ تولد

پس از تکمیل فیلدهای فوق و کلیک روی دکمه *مرحله بعد» به گام بعدی هدایت می شوید.

شایان ذکر است که اطلاعات هویتی وارد شده یعنی شماره شناسنامه و تاریخ تولد باید متعلق به فردی باشد که در گام دوم کد ملی وی وارد شده است. در غیر اینصورت با:کلیک روی دکمه «تایید» نام و نام خانوادگی فرد نمایش داده نخواهد شد. در صورت صحیح وارد شدن اطلاعات هویتی و تطابق آن با کد ملی وارد شده در گام اول. با کلیک روی دکمه «تایید» نام و نام خانوادگی فرد و شرکت وی ( در صورت انتخاب گزینه شخصیت حقوقی) نمایش داده می شود.

گام پنجم: دریافت اطلاعات تماس
در این گام باید اطلاعات مربوط به تماس با کاربرتکمیل شود. این اطلاعات شامل موارد ذیل مي باشد:

۱ کد پستی : این کدپستی ، کدپستی محل سکونت فرد می باشد و:الزاما کدپستی واحد/ مرکز نگهداری کالانیست. براساس کد پستی واردشده،پس از استعلام از سرویس پست. آدرس مربوطه نمایش داده خواهد شد.

۲ شماره تلفن ثابت: کد شهر مربوطه هم حتما وارد شود.

۲ رایانامه: به فرمتA@B.C باشد.

۴ کلمه رمز عبور : یک رمز عبور دلخواه با طول حداقل ۶ کاراکتر نوشته شود.

۵. تکرار کلمه عبور

نکته۱: تکمیل فیلدهای ستاره دار الزامی مي باشد.

نکته ۲: فیلد شماره موبایل با استفاده از اطلاعات گام اول به طور خودکار تکمیل شده و نمایش داده می شود.

نکته ۳: کاربر مي تواند گزینه *رمز دوعاملی» را برای تعریف کلمه عبور خود انتخاب نماید. در صورت انتخاب این گزینه. کاربر هنگام ورود به سامانه علاوه بر رمز عبور. باید کد امنیتی را که به شماره موبایل وی پیامک می شود. نیز وارد کند.

نکته۴: لازم به ذکر است اطلاعات هویتی واردشده یعنی شماره شناسنامه و تاریخ تولد باید متعلق به فردی باشد که در گام اول کد ملی وی وارد شده است. در غیر اين صورت پیام خطا به کاربر نمایش داده می شود.
در نهایت با کلیک روی دکمه #ثبت نام». ثبت نام کاربر انجام شده و حساب کاربری وی با موفقیت ثبت خواهد شد. با آتمام ثبت تام یک پیامک به شماره موبایل کاربر ارسال می شود. همچنین کاربر به صفحه ورود به سامانه هدایت شده و می تواند با نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه شود.

نکته۵: اتمام مراحل فوق به معنی ثبت اطلاعات واحد/ مرکز نگهداری کالا نیست و تنها کاربر عضو سامانه شده است. برای ثبت اطلاعات واحد باید يکي از موارد زیر انجام شود:
کاربر وارد سامانه شود و مراحل ثبت اطلاعات واحد خود را طی تماید.
کاربر مطابق بخش (ثبت نام سریع) ثبت نام انجام دهد.

ثبت نام سریع (عضویت در سامانه و ثبت مجتمع)

دراین حالت ثبت نام،کاربر پس از ثبت اطلاعات هویتی خود با دسترسی آسان به پنل ثبت مجتمع هدایت شده و پس از ثبت نام هویتی خود اقدام به ثبت مجتمع می نماید.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

دراين حالت پنج گام مشابه حالت فوق تکرار شده و گام ششم به شکل ذیل خواهد بود؛

گام ششم:
ثبت اطلاعات واحد ثبت اطلاعات مجتمع (انبار یا محل تگهداری کالا) در این گام انجام می شود. این گام به طور مفصل در بخش ثبت اطلاعات مجتمع توضیح داده خواهد شد.

گام پایانی: نمایش اطلاعات ثبت شده
در گام پایانی» اطلاعات ثبت شده به کاربر نمایش داده می شود. همچنین نام کاربری و رمز عبور برای وی تخصیص یافته ونمایش داده می شود. نام کاربری همان کدملی کاربر است .این اطلاعات برای شماره همراه کاربر نیز پیامک می شود. در صورتی که کاربر قبلا ثبت نام شده باشد. رمز عبور جدید نمایش داده نمی شود و کاربر باید از همان رمز عبور اول استفاده نماید. در این مرحله ثبت اطلاعات واحد با موفقیت انجام شده است.

ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالا مجتمع

کاربر در صفحه اصلی, با کلیک روی گزینه «واحدهای نگهداری کالا» در صفحه اصلی با منوی سمت راست و یا در گام پنجم ثبت نام سریع. می تواند نسبت به مشاهده مجتمع های ثبت شده, حذف مجتمع. ثبت مجتمع جدید و ویرایش مجتمع ها اقدام کند.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

توضیحات تکمیلی

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

مشاهده اطلاعات مجتمع ها

فهرست مجتمع های ثبت شده تنها برای کاربری نمایش داده می شود که دارای نقش تماینده مالک مجتمع. تماینده مدیرعامل (شرکتی که مالک آن مجتمع است) و یا بهره بردار یک یا چند واحد از مجتمع باشد. همچنین کاربر می تواند جهت سهولت یافتن یک مجتمع خاص, با وارد کردن کد پستی مدنظر خود در قسمت چستجو. مجتمع ثبت شده با این کد پستی را مشاهده کند.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

مدیریت مجتمع ها

کاربر در صفحه اصلی با کلیک روی «واحدهای نگهداری کالا* در صفحه اصلی یا در منوی سمت راست. می تواند تسبت به مشاهده واحدهای ثبت شده یک مجتمع. ثبت واحد جدید. حذف واحد و ویرایش واحد اقدام کند. لازم به ذکر است که هر واحد. تنها ذیل یک مجتمع تعریف می شود.

ثبت مجتمع جدید

برای تعریف مجتمع جدید. کاربر روی دکمه «ثبت مجتمع جدید» کلیک می کند. در صفحه بازشده. کاربر ابتدا کدپستی مجتمع خود را وارد و روی دکمه #بررسی» کلیک می کند. نتیجه این بررسی دو حالت را در بر خواهد داشت:
الف)اگر ثبت شده با این کد پستی نمایش داده می شود. در این حالت. کاربر با کلیک بر روی «دکمه ذخیره و گام بعد» به فرم دوم (فهرست واحدها) هدایت می شود تا بتواند واحد جدیدی برای آن ثبت کند.
ب) اما اگر یک مجتمع با این کدپستی, از قبل ثبت نشده باشد. پیام «مجتمعی با کدپستی داده شده یافت نشد.» نمایش داده می شود. پس از مشاهده این پیام. فیلدهای استان, شهرستان. شهر و آدرس به طور خودکار تکمیل شده و نمایش داده می شود.

نکته۱: در حالتی که نتیجه جستجوی کدپستی. یک یا چند رکورد از اطلاعات باشد این اطلاعات قابلیت ویرایش نخواهدداشت.

اینکوترمز چیست + 2020

بدانید

اطلاعات مکانی و تماس مجتمع


در ادامه کاربر در قسمت اطلاعات مجتمع. فیلدهای زیر را تکمیل و تصویر سند مالکیت را پیوست می کند.
۱ نام مجتمع
۲ مساحت (متر مریع)
۳ شماره ثبت سند ملکی
۴ شماره تلفن ثابت دفتر

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

در سمت چپ فرم (قسمت موقعیت جغرافیایی واحد). کاربر باید نقشه مجتمع خود را مشخص کند. همچنین کاربر می تواند بادانستن مختصات جغرافیایی مکان خود دو فیلد طول و عرض جغرافیایی را پر کرده و روی دکمه جستجو در تقشه کلیک کند.

نکته ۲: نحوه رسم چندضلعی مکان تقریبی مجتمع. به طور کامل در سامانه شرح داده شده است.

ویژگیهای مجتمع در قسمت ویژگی های مجتمع. کاربر فیلدهای زیر را تکمیل می کند:
1. نوع مجتمع از حیث منطقه اقتصادی
گمرکی
غیر گمرکی
متروکه

2. نوع مجتمع را از حیث مالکیتی
خصوصی
دولتی
تعاونی
نام نهاد دولتی: در این بخش اگر انبار از مجوز سازمان دولتی خاص استفاده می نماید باید سازمان ذیربط را انتخاب نماید.
شماره در نهاد دولتی: مالک یا بهره بردار انبار در صورت داشتن مجوزها باید شماره آنها را قید نماید.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

اطلاعات مالکین مجتمع

در قسمت اطلاعات مالکین منجتمع. با کلیک روی دکمه «افزودن مورد جدید». اطلاعات مالک یا مالکین مجتمع ثبت می شود. همچنین در صورتی که کاربر قصد دارد خود را به عنوان مالک آن مجتمع ثبت کند .کافی است روی دکمه «ثبت کاریر جاری به عتوان مالک» کلیک کند. يا وارد کردن کد ملی مالک یا شناسه ملی شرکت. استعلام از سرویس ثبت احوال یا ثبت شرکت ها انجام شده و نام و نام خانوادگی فرد يا نام شرکت. به طور خودکار نمایش داده می شود. پس از افزودن یک يا چند مالک. باید یکی از آنها به عنوان نماینده مالک انتخاب شود. در نهایت با کلیک روی دکمه #ذخیره و گام بعد» کاربر به فرم فهرست واحدها هدایت می شود.

ویرایش اطلاعات مجتمع

کاربر پا کلیک روی دکمه «ویرایش» در فهرست مجتمع های ثبت شده می توناند اطلاعات مجتمعی را که نماینده مالک آن است،ویرایش کند.

نکته :اطلاعات مکانی و تماس مجتمع ثبت شده قابل ویرایش نیست.و در صورت نیار به تغییر کدپستی یک مجتمع،باید آن مجتمع حذف شده و سپس با کد پستی جدید ثبت شود.

حذف مجتمع

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

کاربر در صورتی که نماینده مالک یک مجتمع باشد و آن مجتمع هیچ واحدی نداشته باشد. می تواند در فرم «مدیریت مجتمع ها» با کلیک روی دکمه «حذف» نسبت به حذف آن مجتمع اقدام کند. در صورتی که برای مجتمع واحد تعریف شده باشد امکان حذف مجتمع وجود ندارد. در این حالت باید ابتدا بهره بردار آنبار از بهره برداری انصراف داده و پس از حذف واحد تنها نماینده مالک می تواند مجتمع را حذف کند (اگر نماینده مالکین, یک شرکت حقوقی باشد. مدیرعامل آن شرکت یا نماینده وی نیز قابلیت حذف مجتمع را دارند).

مشاهده واحدهای مجتمع

از آنجا که کاربر برای مشاهده واحدهای ثبت شده برای یک مجتمع. باید ابتدا وارد مجتمع خود شود. لنا مشابه همان توضیحی که برای بخش «مشاهده مجتمع ها» داده شد؛ کاربر با نقش نماینده مالک یک مجتمع (مدیرغامل يا نماینده وی درصورتی که یک شرکت نماینده مالک آن مجتمع باشد) یا بهره بردار یک واحد از آن. دسترسی مشاهده واحدهای یک مجتمع را دارد. بدین منظور کافی است کاربر وارد بخش #مدیریت واحدهای نگهداری کالا» شده. مجتمع خود را آنتخاب کرده و در فرم اطلاعات مجتمع. در قسمت پایین روی دکمه #ذخیره و گام بعد» کلیک يا می تواند از منوی بالای صفحه روی گزینه «فهرست واحدها» کلیک کند. در پنجره جدید. فهرست واحدهای ثبت شده برای آن مجتمع نمایش داده می شود.

مشاهده فهرست بهره برداران

نماینده مالک یک مجتمع. امکان مشاهده تمام بهره برداران ثبت شده برای واحدهای مجتمع خود را داراست. همچنین درصورتی که برای یک واحد. بیش از یک بهره بردار ثبت شده باشد. هر بهر بردار تنها خود را در فهرست بهره برداران خواهد دید و سایر بهره برداران قابل مشاهده نیستند”

ثبت واحد جدید

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

برای ثبت یک واحد جدید. ابتدا باید یک مجتمع ثبت کرده باشید. پس از ثبت مجتمع وارد مجتمع خود شده و مطابق توضیحات بخش قبل» روی دکمه «ذخیره و گام بعد» کلیک کنید. سپس با کلیک بر روی دکمه «ثبت واحد جدید». «فرم اطلاعات واحد» نمایش داده می شود. کاربر در قسمت مشخصات واحد. فیلدهای زیر را ورد و سپس تصویر سند اجاره نامه را ارسال می کند:

1.عنوان واحد
2.ساحت (متر مربع)
3.نوع واحد
4.حوزه فعالیت
5.نوع واحد از حیث کاربری
6.نوع ساختمان
7.نام نهاد ناظر
8.نوع واحد بر اساس خاصیت کالا

برحسب مقداری که برای نوع واحد انتخاب می شود. قسمت اطلاعات خاص نوع واحد نمایش داده می شود. فیلدهای آين قسمت نیز باید تکمیل شود. ثبت اطلاعات بهره برداران واحد اختیاری است و می توان یک واحد را بدون ثبت نام بهره- بردار»ه ثبت کرد. در هر صورت جپت ثبت نام بهره برداران. کاربر باید روی دکمه «بهره بردار جدید» کلیک کرده و فیلدهای زیر را تکمیل می کند.

۱ کدملی
۲ تاریخ شروع و پایان بهره برداری

با تکمیل کد ملی. نام و نام خانوادگی فرد به طور خودکار در فیلد مربوط نمایش داده خواهد شد.

نکته۱: درصورتیکه کد پستی وارد شده تکراری باشد. پیامی با این مضمون نمایش داده می شود که قبلا برای این کدپستی ۲۱ واحد ثبت شده و ۱ واحد از اين ۲۱ واحد به بهره برداری شما ثبت شده است.

نکته ۲: درصورتیکه پس از وارد کردن کد پستی, آدرس متناسب با محل مورد نظر را دریافت نکرده اید. مشکل از سامانه جامع انبارها نبوده و مربوط به اطلاعات موجوددر شرکت پست می باشد.

نکته۳: درصورتیکه پس از درج کد پستی پاسخی از سامانه دریافت ننمودید. ممکن است اشکال پیش آمده به دلیل اختلال در روند استعلام از شرکت پست باشد. از این رو پیشنهاد می شود در فواصل زمانی مختلف این مورد را مجددا امتحان نمایید.

نکته۴: ممکن است اطلاعات مالکان انبار به صورت دسته ای توسط سازمانهای اجرایی نظیر اصناف و یا سامانه هابی نظیر بهین یاب دریافت شود. در این سورت پس از تایید اطلاعات و درج آنها در سامانه نام کاربری و گذر واژه مربوط به هر فرد اعلام می شود. از اين رو نماینده استان و یا هر فردی به یر فرد اصلی دارنده نام کاربری نمی تواند برای تغیبر اطلاعات ثبت شدم اقدام نماید.

نکته ۵: برای حالت فوق (نکته۳)در صورتی که مالک انبار بخواهد اطلاعات خود را ویرایش نماید باید به سازمان های اجرایی ارسال کننده اطلاعات مراجعه و درخواست خود را از طریق این سازمانها اعلام نمایند.
فیلدهای استان. شهرستان. شهر و آدرس از طربق فراخوانی سرویس استعلام کدپستی تکمیل شده و قابل تکمیل به صورت دستی نمی باشد.
نام واحد: نام انبار در این قسمت وارد می شود.
تلفن ثابت واحد: تلفن ثابت با درج کد پیش شماره و مطابق نمونه وارد می شود.
نوع واحد: در این قسمت با توجه به نوع واحد(انباره واحد صنعتی, واحد. کشاورزی و -) گزینه مناسب انتخاب می شود. حوزه فعالیت: به صورت چند انتخابی بوده و با توجه به نوع واحد انتخاب شده, حوزه های فعالیت یک واحد را نشان می دهد
نهاد ناظر: به صورت چند انتخابی بوده و نشان دهنده سازمان متولی آن واحد که ممکن است خصوصی يا دولتی باشد.

نکته ۶: اگر بهره بردار خودتان هستید. می توانید برای سهولت بیشترء روی دکمه «تقیبر وضعیت بهره برداری کاربر جاری» کلیک کرده و تاریخ شروع و پایان بهره برداری را برای شخصیت حقوقی يا حقبقی خود (شرکتی که مدیرعامل یا نماینده مدیرعامل آن هستید) وارد و سپس روی دکمه «ثبت» کلیک کنید.

در نهایت در قسمت موقعیت جغرافیابی واحد.ء مختصات جغرافیایی واحد خود را تعیین کنید. سپس روی دکمه #ذخیره و بازگشت» کلیک کنید. در صورتی که ثبت واحد با موفقیت صورت گیرد. واحد جدید ثبت شده قابل مشاهده خواهد بود.

عوارض گمرکی یا حقوق گمرکی چیست

ویرایش اطلاعات واحد

تنها کاربری که دسترسی ویرایش اطلاعات واحد را دارد. نماینده مالک مجتمعی است که واحد مزبور ذیل آن تعریف شده است. لذا بهره بردار/آب بهرداران آن واحد چه خودشان, خود را بیره بهردار آن واحد ثبت کنند و چه نماینده مالک مجتمع آنها را ثبت کند. دسترسی ویرایش اطلاعات واحد را ندارند.

وبرایش اطلاعات بهره برداران

بهره بردار یک واحد می تواند از بهره برداری آن واحد انصراف دهد یا به جای شخصیت احقیقی خود. شرکت (شخصیت حقوقی خود) را به عنوان بهره بردار ثبت کند. همچنین امکان ثبت بهره بردار جدید فقط در حیطه اختیارات نماینده مالک مجتمع است و یک بهره بردار نمی تواند شخص دیگری را به عنوان بهره بردار همان واحد ثبت کند. لازم یه ذکر است که نماینده مالک تنها امکان مشاهده بهره برداران ثبت شده و افزودن بهره برداران جدید را دارد. به عبارتی دیگر انصراف از بهره برداری يا حذف بهره بردار فقط باید توسط خود بهره بردار صورت گیرد.

نکته۱: کاریری که هنوز به عنوان بهره بردار یک واحد یا نماینده مالک یک مجتمع ثبت نشده است. می تواند خودش یا شخص دیگری را به عنوان بهره بردار یک واحد از یک مجتمع ازقبل ثبت شده معرقی کند. بدین منظور کافیست در صفحه مدیریت مجتمع ها روی دکمه ثبت مجتمع جدید کلیک کرده و کد پستی یک مجتمع از قبل ثبت شده را وارد و روی دکمه بررسی کلیک کند.در ادامه وارد فهرست واحد های مجتمع شده و خود یا شخص دیگری را به عنوان بهره بردار آن واحد ثبت نام کند.

حذف واحد

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

کاربر ابتداء وارد مجتمعی که واحد مدنظر در آن قرار دارد. شده و دکمه «ویرایش» مجتمع و سپس دکمه #ذخیره و گام بعد» را کلیک می کند. در قرم فهرست واحدهاء بر روی دکمه «حذف» واحد مورد نظر کلیک می کند. لازم به ذکر است امکان حذف واحد تنها زمانی میسر خواهد شد که تمامی بهره برداران آن واحد. از بهره برداری انصراف دهند و پس از انصراف تمامی بهره برداران واحد. تنها نماینده مالک دسترسی حذف واحد را خواهد داشت.

انتقادات،پیشنهادات وشکایات

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

به طور مثال, شخصی خود را بهره بردار یک واحد از یک مجتمع معرفی کرده است در حالی که بهره بردار واقعی آن واحد. فرد دیگری است. در این حالت. بهره بردار واقعی می تواند شکایتی را در این زمینه تنظیم نماید. بدین منظور کاربر در صفحه اصلی سامانه روی گزینه انتفادات, پيشنهادات و شکایات کلیک می کند. فرمی باز می شود که در آن فهرست شکایات به تفکیک موضوع, وضعیت و تاریخ ثبت در سامانه نمایش داده می شود. کاربر باید روی دکمه «ثبت شکایت جدید» کلیک کند و در فرم باز شده فیلدهای زیر را تکمیل و در صورت لزوم تصویر مدارک خود” را ارسال نماید.
1. شماره موبایل
2.شماره تلفن ثابت
3.نوع مورد اعلامی که شامل انتقاد و پیشنهادنقص در اطلاعات سامانه و شکایت است.
4. موضوع
5. توضیحات

در نهایت با کلیک روی دکمه «ارسال» و درصورت کامل بودن فیلدهای اجباری شکایت يا انتقاد کاربر ثبت خواهد شد.

درخواست کد پستی

کاربر در صفحه اصلی سامانه با کلیک روی گزینه «درخواست کد پستی» می تواند نسبت به مشاهده درخواست های کد * پستی و ثبت درخواست کد پستی جدید اقدام کند.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

مشاهده درخواست های کد پستی

کاربر در بدو ورود به سامانه. با کلیک روی گزینه «درخواست کد پستی» در منوی سمت راست. می تواند درخواست های کد پستی خوداوا که از قبل ثبت شده است. در فرم درخواست های کد پستی مشاهده کند.

درخواست کد پستی جدید

کاربر در صفحه درخواست های کد پستی, باید روی دکمه «درخواست کد پستی جدید» کلیک کند. در قسمت نشانی مورد درخواست. اطلاعات مربوط به فیلدهای زیر را تکمیل و موقعیت جغرافیایی نقطه موردنظر خود را روی نقشه سمت چپ مشخص کنید.

1. استان
2.شهرستان
3.منطقه
4.شهر
5.دهستان
6.ده/آبادی
7.نام معبر ماقبل آخر
8.نام معبر آخر (ه)
9.پلاک
10.طبقه
11. واحد
12. توضیحات

در نهایت با کلیک روی دکمه «ثبت درخواست کد پستی» در خواست خود را ارسال نماید. در ضورتی که فیلدهای اجباری تکمیل شده باشد. پیغام *درخواست کد پستی با موفقیت ثبت شد.” نمایش داده می شود. درخواست ثیت شده در پنجره درخواست های کد پستی قابل مشاهده خواهد بود. همچنین پس از تخصیص کد پستی توسط شرکت پست. وضعیت کد پستی در جدول درخواست های کد پستی به *«تخصیص داده شده» تغییر خواهد یافت.

ویرایش مشخصات کاربری

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

کاربر می تواند برخی اطلاعات هویتی خود را که هنگام ثبت نام وارد کرده است تایید کند.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

بدین منظور کافی است پس از ورود به سامانه ،در گوشه سمت جپ بالای صفحه روی نام نام خانوادگی خود کلیک کرده و مانند شکل بالا پروفایل را انتخاب کنید.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

در پنجره ظاهر شده کاربر می تواند تصویر جدیدی برای خود انتخاب کرده یا تصویر قبلی را حذف کند همچنین مطابق شکل امکان تغییر رمز عبور نیز وجود دارد.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

همچنین کاربر می تواند اطلاعات هویتی خود را تغییر دهد.
در سمت راست صفحه کادری تحت عنوان کلید همگان سازی وجود دارد کاربرد این کلید را برای ورود به نرم افزار ویندوزی استفاده می شود.

تغییر نقش کاربر

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

کاربر در بالای صفحه یک منوی فروریز مشاهده میکند.که در آن لیست واحدهایی که کاربر جاری بهره بردار آن است ،نمایش داده می شود.
کاربر می تواند در صورت لزوم نقش خود را تغییر دهد.

مدیریت شرکتها

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

کاربر پس از کلیک روی مدیریت شرکتها یا گزینه شرکتها در منوی سمت راست امکان مشاهده شرکنهای ثبت شده ،ثبت شرکت جدید،ویرایش اطلاعات و حذف آن را دارد.

مشاهده اطلاعات شر کتها

کاربر فهرست شرکتهایی را که به مدیرعاملی وی ثبت شده است. مشاهده میکند. کاربر در صورت لزوم می تواند یک شرکت جدید را ثبت نماید.

ثبت شرکت جدید

کاربر با کلیک روی دکمه «ثبت شرکت جدید » به ویزارد ثبت شرکت هدایت می شود که شامل ۲ گام است.

گام اول: ارزیابی شناسه ملی

در اين گام کاربر شناسه ملی ۱۱ رقمی ، نام و شماره ثبت شرکت خود را وارد میکند .با کلیک روی دکمه ارسال,. درصورتیکه قبلا شرکتی با این مشخصات ثبت نشده باشد. کاربر به گام دوم هدایت می شود .در غیر اینصورت پیام « شرکتی با اين شناسه ملی پیشتر در سامانه ثبت شده است» نمایش داده می شود.

نکته:در صورتیکه کاربر قصد ثبت یک شرکت دولتی مانند سازمان دامپزشکی را دارد. باید در فیلد شناسه ملی. یک شناسه ۷ رقمی وارد کند .بدین منظور کاربر باید قبلا به ادمین سامانه درخواست تخصیص شناسه ۷ رقمی را داده باشد

گام دوم: اطلاعات تماس
کاربر در این مرحله پس از تکمیل فیلدهای زیرء روی دکمه «گام بعد» کلیک میکند.

1. کد اقتصادی

2. کد پستی

3. شماره تلفن

4. رايانامه

5. نام لاتین

5. آدرس

7. شماره فکس

8. آدرس وب صفحه روزنامه رسمی

9. آدرس سایت اطلاع رسانی

گام سوم : نمایندگان مدیرعامل

در اين گام. کاربر می تواند یک يا چند نماینده را به عنوان نایب مدیرعامل ثبت کند. بدین منظور کافی است کاربر روی دگمه «افزودن مورد جدید» کلیک کرده و سه فیلد کد ملی. تاریخ اعتبار از و تاریخ اعتبار تاء را تکمیل و روی دکمه گام بعد کلیک کند. فیلد نام و نام خانوادگی با درج کد ملی و استعلام از ثبت احوال, به طور خودکار تکمیل می شود .در صورتیکه یک شرکت به عنوان نماینده مالک یک مجتمع یا بهره بردار یک.واحد از یک مجتمع ثبت شود نماینده مدیرعامل امکان حذف و ویرایش آن مجتمعاواحد را خواهد داشت. نکته۱: انتخاب نماینده برای مدیرعامل ضروری نیست و می توآن بدون تعیین نماینده به گام بعد رفت.

گام چهارم: اسناد مثبته

اگر اطلاعات شرکت ثبت شده مورد تایید نباشد( اطلاعات هویتی مدیرعامل مطابق با شناسه ملی درج شده نباشد). کاربر باید استاد مربوط به آخرین آگهی قانونی ثبت شده توسط شرکت را در سامانه بارگذاری نماید. پس از کلیک روی دکمه «ارسال» سامانه شرکت معرفی شده را در وضعیت موقت ثبت می کند.

ترخیص کالا از گمرک

شروع کنید

ویرایش اطلاعات شرکت

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

هر کاربر می تواند اطلاعات شرکت خود را ویرایش کند. بدین منظورء باید پس از کلیک روی منوی شرکتها و مشاهده فهرست شرکتهای خود. شرکت موردنظر خود را انتخاب کرده و روی دکمه ویرایش کلیک کند. با این کاره در پنجره بازشده, کاربر می تواند فیلدهای مدنظر خود را تفییر داده و روی دکمه (ذخیره» کلیک کند .

نکته: امکان ویرایش مشخصات شرکت از قبیل نمایندگان مدیرعامل, شناسه ملی و شماره ثبت وجود ندارد و در صورت نیاز به تغییر مثلا نمایندگان مدیرعامل, باید شرکت مزبور حذف شده و یگ شرکت با مشخصات جدید ثبت شود

حذف شرکت

کاربر می تواند شرکتهایی را که به مدیرعاملی وی ثبت شده است. حذف کند. بدین منظور کافی است روی دکمه «حذف» کلیک کند.

گزارش گیری

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

در پنل ادمین بخشی تحت عنوان گزارش گیری وجود درد این بخش شامل یک زبانه گزارش ها می باشد. که با انتخاب آن کآزبر می توند یه تمامی گزارش های مربوط به استان و یا سازمان مورد نظر خود دسترسی داشته باشد. به بیان بهتر کاربر تنها قادربه مشاهده ی گزارش های مربوط به سازمان و با استان خود می باشد.

فهرست گزارش ها در این بخش شامل ۴ ستون مجزا به ترتیب : شماره ردیف گزارش- عنوان گزارش- نوع گزارش و مدل داده ای مربوط به آن گزارش می باشد. در ذیل ستون های مکعب و نوع گزارش توضیح داده می شود:

 • نوع گزارش: نمودارهای آماری مختلفی برای گزارش گیری و نمایش اطلاعات وجود دارد که هر کدام با توجه به ماهیت 7 .و کاربرد خود. اطلاعات مورد نظر را نمایش مي دهند. به عنوان مثال نوع گزارش ۲۱2۲1″ یک نمودار با محورهای افقی و عمودی است که محور افقی عتوان فیلدی که کاربر قصد گزارش گیری روی آن را دارد و محور عمودی تعداد همان فیلد مشخص را تعیین می کند.
 • مدل داده ای: مدل داده ای یک مکعب داده ای است که در آن ابعاد گوناگون فبلدهای اطلاعاتی وجود دارد و هر بعد شامل چندین ویژگی از اطلاعات است. تاکنون سه مدل داده ای برای سامانه جامع مدیریت انبارها و مراکز نگهداری کالا
  شامل: کاربرآن- مجتمع ها و واحدها تعریف شده است که می توان گزارش مورد نظر را با توجه به آبن مدل ها تعیین تمود.
سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

مطابق شکل فهرست گزارش های مربوطه نمابش داده می شوند که کاربر می تواند با انتخاب عنوان گزارش, گزارش صورد نظر خود را مشاهده نماید.

تشریح گزارش های نمونه

کاربر می تواند با انتخاب هر گزارش, گزارش های مربوط به استان یا سازمان خود راً مشاهده نماید. برخی از نمونه های گزارش درذیل شرح داده شده است.

گزارش نمونه ی اول

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

به عنوان مثال شکل بالارا مشاهده نمایید. این گزارش تعداد واحدهای ثبت شده در یک آستان نمونه به تفکیک نوع واحد را نشان می دهد. محور اَفْقی نمودار نوع واحدها و مراکز نگهداری کالا و محور عمودی تعداد هر کدام از لنواع واحد را نشان می دهد.
همچنین کاربر با قرار دادن نشانگر موس روی هر ستون می تواند تعداد دقیق هر واحد را مشاهده نماید.

گزارش نمونه دوم

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

شکل را مشاهده نمایید این گزارش تعداد مجتمع های ثبت شده در یک استان به تفکیک ماه های سال را نشان می دهد. ردیف اول ماه های سال و ردیف دوم تعداد مجتمع در هرماه را مشخص می کند. بنابراین هر ستون تعداد مجتمع ثبت نام شده در هرماه را نشان می دهد.

گزارش نمونه سوم

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

همانگونه که در شکل مشاهده می نمایید این گزارش تعداد کل مجتمع های ثبت شده در یک استان در تمام ماه های سال را نشان می دهد.محور افقی کل ماه های سال و محور عمودی تعداد مجتمع ها را نشان می دهد.

امکانات گزارش گیری

با باز شدن و مشاهده هر گزارش دو ابزار برای کاربران جهت مشاهده ی جامع تر و دقبق تر موآرد موردنیاز در گزارش ها تعبیه شده است. این دو ابزار عبارتند از: “عمیق کردن” و “فیلتر” که در بالای صفحه و ذیل عنوان گزارش قرار دارند که با ذکر یک گزارش نمونه شرح داده می شوند.

عمیق کردن گزارش

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

هر گزارش نشان دهنده فیلدهای اطلاعاتی مشخصی می باشد که روی نمودارها با توجه به توضیحاتی که در قسمت تشریح گزارش های نمونه داده شده تعیین می گردد. حال اگر کاربر قصد داشته باشد که اطلاعات و فیلدهای اطلاعاتی بیشتر و ایعاد اضافه را از گزارش مورد نظر با توجه به گزارش اولیه دریافت نماید بایستی با استفاده از ابزار عمیق کردن گزارش این عمل را لنجام دهد به عنوان نمونه گزارش شکل بالا در نظر بگیرید. گزارش اولیه تعداد مجتمع های یک استان را نشان می دهدمحور افقی نام استان و محور عمودی تعداد مجتمع ها در استان را نشان می دهد. حال قصد داریم در همان استان» جزئیات بیشتری مانند تعداد مجتمع ها به تقکیگ هر شهرستان را ياییم. برای این کار طبق شکل بالا گزینه ی عمیق شدن و سپس بعد اضافه ی مورد نظر روی همان گزارش را انتخاب می کنیم. در اینجا تقسیمات کشوری/ شهرستان انتخاب شده است.

همانطور که در شکل بالا مشاهده می شودء پس از انتخاب گزیته ی شهرستان در مرحله ی قبل نمودار (۳۰) نمایش داده می شود.
این نمودار تعداد مجتمع ها را در به تفکیک شهرستان های یک استان را نمایش می دهد.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

فیلتر گزارش

این مورد با ذکر یک مثال شرح داده میشود.گزارش شکل زیر مربوط به روند ثبت نام مجتمع ها در طول ماه های سال می باشد.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد
سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

حال اگر کاربر قصد داشته باشد تنها بخش خاصی از تمام اطلاعات را مشاهده کند باید از فیلتر استفاده نماید. به عنوان مقال کاربر می خواهد فقط تعداد مجتمع های ثبت نامی که دارای ۱۶ واحد می باشند را مشاهده کند برای این کار بایستی لبتدا دکمه ی فیلتر در گوشه ی بالای صفحه را مطابق شکل (۳۲) فشرده سپس گزینه ی تعداد واحدها را انتخاب نماید.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

در مرحله ی بعد مطابق شکل بالا عدد ۱۶ را برای گزینه تعداد واحد انتخاب می کند. گزارش جدیدی که نمایش داده می شوده تعداد مجتمع های ثبت نامی است که فقط ۱۶ واحد دارند.

سامانه جامع انبارها چیست + راهنمای جامع صفر تا صد

همچنین با زدن تیک گزبنه ی معکوس؛ فقط اطلاعات گزینه ای که تیک آن را زده و فیلتر روی آن انجام داده است حذف می شود ۶ باقی اطلاعات را مشاهده می تماید. به عبارتی تمام مجتمع های ثبت نامی که ۱۶ واحد ندارند نمایش داده می شود.

کاربر می تواند مطابق شکل بالا دو فیلتر را همزمان روی گزارش اعمال کند. فبلتر دوم تعداد مجتمع های ثبت نامی دارای ۱۶ واحد را در شهرستان های استان مورد نظر نشان می دهد

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *