سامانه شناسه کالا چیست

مهر 5, 1399

سامانه شناسه کالا بعنوان یکی از زیر سامانه های اصلی سامانه جامع تجارت در ارتباط نزدیک با سامانه جامع تجارت است بطوری که می توان از درگاه سامانه جامع تجارت نیز به این سامانه متصل شد. از سوی دیگره سامانه شناسه رهگیری بر اساس سامانه شناسه کالا کار می کند. بطوری که برای دریافت شناسه رهگیری, ابتدا باید شناسنامه و شناسه کالا را از سامانه شناسه کالا فرخوانی کرد و بر اساس آن اطلاعات, اقدام به دریافت شناسه رهگیری نمود سامانه جامع امور گمرکی سامانه دیگری است که باید به این سامانه متصل شده و اطلاعات ترخیص کالا از گمرک را با شناسه و شناسنامه کالا مرتبط کند. سامانه انبارها و هر سامانه دیگر که ملزم به استفاده از شناسه کالا در فرایند خود هستند.ء نیاز به برقراری ارتباط با این سامانه و امکان استعلام سیستمی از سامانه شناسه کالا دارند. در شکل ۱ نحوه ارتباط سامانه شناسه کالا با سایر سامانه ها ترسیم شده است.

سامانه شناسه کالا چیست

مهمترین اهداف آن عبارتند از:

  • تعریف شناسنامه استاندارد برای کالاهای همسان
  • ارتقای میزان هماهنگی و بهره وری در زنجیره تامین با درنظرگرفتن طبقه بندی های متداول تجاری در این سامانه جلوگیری از بروز کم اظهاری و بداظهاری در فرآیند های تجاری
  • یکپارچه سازی اطلاعات تجاری به منظور تسهیل در آمور تجاری کشور
  • تسهیل در شناسایی کالاها
  • ایجاد زبان مشترک و قابل درک برای تمام سامانه های تجاری
  • شفاف سازی داده ها و کمک به تهیه آمار دقیق

معرفی بخش های سامانه

سامانه شناسه کالا در آدرس http//:cid.ntsw.ir ل قابل دسترسی است. کاربران برای ورود به سامانه ابتدا باید در سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir ثبت نام نموده وبا نام کاربری و رمز عبور دریافت شده از سامانه مذکور وارد سامانه شناسه کالا شوند. در شکل ۲ فرآیند ثبت نام در سامانه جامع تجارت نشان داده شده است.

سامانه شناسه کالا چیست

کاربران پس از ورود به سامانه جامع تجارت و صفحه مربوط به اطلاعات هویتی از ورود به سامانه جامع تجارت می بایست اطلاعات هویتی خود را تکمیل نمایند. در شکل3و 4صفحه ورود به کاربر نمایش داده شده است.

سامانه شناسه کالا چیست
سامانه شناسه کالا چیست

در این مرحله دقت فرمایید که تلفن همراه اعلامی. حتما به نام فرد ثبت نام کننده باشد زیرا صحت آن به نام فرد متقاضی استعلام می گردد
علاوه بر این اطلاعات وارد شده بر اساس کد ملی استعلام می گردد،لذا در صحت اطلاعات وارد شده دقت فرمایید.

سامانه شناسه کالا چیست

پس از ثبت نام ، می بایست صلاحیت خود را بارگزاری کنید. در شکل 5 صفحه مربوط به بارگزاری صلاحیت ها نمایش داده شده است.
در این مرحله. با توجه به صلاحیت های شما (از جمله شناسه صنفی. کارت بازرگانی, شناسه شرکت و ..) که در سامانه جامع تجارت بارگذاری می شود. دسترسی شما به ثبت کالای تولیدی, وارداتی یا هردو در سامانه شناسه کالا باز می شود و کاربران می- توانند با نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه جامع تجارت وارد سامانه شناسه کالا شوند.

سامانه شناسه کالا چیست

کاربران پس از ثبت نام در سامانه جامع تجارت با استفاده از دریافت نام کاربری و رمز عبور دریافتی از سامانه جامع تجارت می توانند وارد سامانه شناسه کالا شوند فرآیند ورود به سامانه شناسه کالا در شکل ۶ نمایش داده شده است.

سامانه شناسه کالا چیست

کاربران پس از ورود صحیح نام کاربری و رمز عبور خود در صفحه ورودی سامانه شناسه کالا. وارد صفحه ابتدایی سامانه شناسه کالا می شوند. در شکل ۷ صفحه ورودی سامانه شناسه کالا نمایش داده شده است.

سامانه شناسه کالا چیست

پس از ورود به سامانه شناسه کالا،در بخشنامه در صفحه اصلی،کاربر می تواند تعداد کالاهای تولیدی و وارداتی ثبت شده خود را مشاهده کند.(طبق شکل 8)

سامانه شناسه کالا چیست

جستجوی کالا

از قسمت «جستجوی کالا». کاربران می توانند نام کالای خود را جستجو نماید تا درصورتی که کالا پیشتر توسط کاربر دیگری ثبت شده باشد. کاتالوگ آن را مشاهده نمایند و در صورت تمایل و تطبیق اطلاعات ثبت شده با کالای مدنظر کاربر آن کالا را به لیست کالاهای خود اضافه نماید و از همان شناسه کالا برای انجام فرآیندهای تجاری خود بهره گیرد. فرآیند انتخاب یک کالا از لیست کالاهای ثبت شده در شکل ٩ نشان داده شده است.

سامانه شناسه کالا چیست

کاربران با استفاده از این گزینه (جستجوی کالا)می توانند همه کالاهای مشابه ثبت شده را ملاحظه نمایند و در صورت یکسان بودن اطلاعات کاتالوگ آن کالا با کالای مورد نظر کاربران،آن کالا را به لیست کالاهای خود بیفزایید.در غیر این صورت کالای جدیدی را ثبت نمایند.در شکل 10 صفحه جستجوی کالا نمایش داده شده است.همچنین از منوی سمت راست صفحه سه بخش (ثبت کالای تولیدی)،(ثبت کالای وارداتی)،(کالاهای انتخاب شده)،ارتباط با مدیر سیستم)قابل رویت توسط کاربر می باشد.

سامانه شناسه کالا چیست

در صورتی که شناسنامه کالای ثبت شده, با مشخصات مورد نظر آیشان مطابقت یقت داشته باشد. کالا را در آرشیو خود و در بخش «کالاهای انتخاب شده» نگهداری کرده و در صورت لزوم یرای استفاده بعدی در دسترس داشته باشند (رجوع شود به شکل ۱۱).

ثبت کالای تولیدی

سامانه شناسه کالا چیست

در این بخش، در صورتی که کاربر تولیید کننده باشد، می تواندکالای تولیدی خود را ثبت نماید.ثبت یک کالای تولیدی در شکل 12 نشان داه شده است.

سامانه شناسه کالا چیست

در این بخش, کاربر با مراجعه به بخش «ثبت کالای تولیدی» از منوی سمت راست سامانه امکان ثبت کالای تولیدی را خواهد داشت و شخصی بجز تولیدکننده اجازه ندارد, کالاهای تولید داخل کشور را به ثبت برساند. برای اینکاره پس از ورود به سامانه. گزینه «ثبت کالای تولیدی» را | انتخاب تمایید. پس از باز شدن صفحه ثبت. گزینه ثبت کالای جدید را انتخاب کنید (رجوع شود به شکل ۱۳).

سامانه شناسه کالا چیست

سپس صفحه ای باز می شود که در آن گروه های کالایی قابل ثبت را مشاهده می نمایید(رجوع به شکل 14).پیش از انتخاب گروه کالا ،باید صلاحیت مرتبط با ثبت کالا را انتخاب کنید.برای نمونه ممکن است شما ، شناسه صنفی برای رشته فعالیتهای مختلف داشته باشید.دقت کنید که شناسه صنفی متناظر با کالای مورد نظر خود را در این مرحله انتخاب نمایید.

سامانه شناسه کالا چیست

پس از انتخاب گروهی که کالای شما در آن قرار گرفته است ،وارد مراحل ثبت شناسه و شناسنامه می شوید.در سامانه شناسه کالا ، اولویت ثبت شناسه با GTIN است،در صورتی که برای کالای تولیدی خود شناسه GTIN دریافت کرده اید با همان شناسه و در صورتی که تمایل به دریافت شناسه GTINندارید با انتخاب گزینه (کالای فاقد شناسه) وارد مرحله بعدی می شوید(رجوع به شکل 15)دقت کنید برای برخی کالاها از سوی سازمان متولی دریافت GTINبرای تولیدکنندگان اجباری است در صورت اجباری بودن ،امکان ثبت کالای فاقد شناسه در گروه مورد نظر از کاربر سلب می شود.در این صورت ابتدا باید به نماینده GS1 در ایران به آدرس اینترنتی http://irancode.ir مراجعه کرده و یا شماره تلفن 88935095 تماس حاصل نمایند و نسبت به دریافت GTINبرای کالای خود اقدام نمایید و سپس به سامانه کالا بازگشته و شناسنامه کالای خود را برایGTIN برای کالای خود اقدام نمایید و سپس به سامانه شناسه کالا بازگشته و شناسه کالای خود را برای GTINدریافتی تشکیل دهید.

سامانه شناسه کالا چیست

در مرحله دوم شما جایگاه کالای خود را در طبقه بندی های مختلف مشخص می کنید. اینکار کمک می کند تناظر بین طبقه بندی های مختلف برای کالای شما به درستی برقرار شده و پس از ثبت. جایگاه کالای شما در طبقات ذکر شده ثابت باشد. طبقه بندی هایی که در این مرحله مشخص می کنید. طبقه بندی ملی کالا و خدمات.CPC.ISIC.HSهستند” از آنجا که اصولا انتخاب از بین طبقه بندی ها کاریست تخصصی, بنابراین تلاش شده است تا جایی که ممکن است. اینکار برای کاربر تسهیل شود؛ از اين رو کاربر تنها بخشی از طبقه بندی را مشاهده می کند که مختص گروه کالایی انتخاب شده است و اگر احساس می کنید طبقه بندی جایگاه کالای موردنظر شما را نمایش نمی دهد. ممکن است از ابتدا وارد گروه کالایی نادرستی شده باشید. لذا می بایست با بازگشت به مرحله قبل, از این موضوع اطمینان حاصل کنید. علاوه بر اینکه کاربر تنها بخشی از طبقه بندی را مشاهده می کند. اما این امکان نیز وجود دارد که با تایپ بخشی از کلمه مورد نظره در طبقه بندی مربوطه جستجو کرد و جایگاه مربوطه را یافت (رجوع شود به شکل ۱۶).

تذکر:تکمیل موارد ستاره دار الزامی بوده وسایر موارد در صورت وجود باید تکمیل شوند.
تذکر:کد HSانتخابی می بایست هشت رقمی باشد.
تذکر:کد ISIC انتخابی می بایست ده رقمی باشد.

سامانه شناسه کالا چیست

در مرحله بعدی لازم است فیلدهای توصیفی مربوط به کالا تکمیل شوند.در گروه های مختلف و برای کالاهای مختلف فیلدهای توصیفی شناسنامه متفاوت هستند.در تصویر بالا فیلدهای مربوط با گروه کالایی منسوجات و پوشاک را مشاهده می کنید.فیلدهای توصیفی اجباری و اختیاری هستند.نیاز است فیلدهای اجباری حتما تکمیل شوند تا بتوان کاتالوگ را تشکیل داد.در شکل 17 این صفحه نمایش داده شده است.در بخش شرح تجاری کالا،تعدادی از فیلدهای مهم می نشیند و شرح تجاری به صورت خودکار کامل می شود.

سامانه شناسه کالا چیست

در مرحله آخر، اگر برای کالا ،فیلدهای توصیفی اختیاری وجود داشته باشد به کاربر نمایش داده شده و کاربر می تواند آنها را تکمیل نماید یا از آنها عبور کند در نهایت شناسه کالا به صورت بارکد به کاربر نمایش داده می شود و امکان دانلود کاتالوگ و بارکد به ترتیب با انتخاب دریافت کاتالوگ و دریافت بارکد نیز موجود است (شکل 18)لازم به ذکر است در صورتی که کاربر شناسه GTIN را در ابتدا ثبت می نمود بارکد به صورت GTINتولید می شود.

ثبت کالای وارداتی

سامانه شناسه کالا چیست

ثبت کالای وارداتی مشابه کالای تولیدی است با این تفاوت که در این بخش ، تولید کننده ،ثبت کننده کالا نیست و بازرگان و به طور خاص وارد کننده ،ثبت کننده کالا است.سایر مراحل به صورت کلی مشابه مراحل ثبت،کالای تولیدی است. دقت کنید شناسه کالا به ازای هر واردکننده تولید نمی شود و کالا فقط یکبار ثبت می گردد.در دفعات بعدی وارد کنندگان از همان شناسه کالای ثبت شده بهره می برند. فرآیند ثبت یک کالای وارداتی در شکل 19 نمایش داده شده است.
لازم به ذکر است کاربران همیشه می توانند،در صفحه اولیه سامانه ،در قسمت جستجوی کالا،به جستجوی کالاهای ثبت شده بپردازند.

کالاهای انتخاب شده

سامانه شناسه کالا چیست

در این بخش از سامانه کاربر قادر به مشاهده اطلاعات ثبت شده خود خواهد بود.شکل 20 این صفحه را نمایش می دهد.

ارتباط با مدیر سیستم

سامانه شناسه کالا چیست

در این بخش کاربر می تواند سوالات و مشکلات احتمالی خود را با مدیر سامانه در میان بگذارد. مطابق شکل 20

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *