رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی گفت: مشکلات و ناهنجاری تعدادی از راکبان این وسیله به ورزش و فدراسیون باز نمی‌گردد ولی معتقدم به جای برخورد و...