سرعت بخشیدن به ترخیص کالا و حتی المقدور انجام تشریفات دریک مرحله

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۰۲/۱۰
شماره26976/27/102/30/227/24
ضمیمه

بسمه تعالی


26976/27/102/30/227/24


10/2/1382


گمرک محترم غرب تهران


با سلام


با توجه به اینکه سوابق ارزش کالاهای وارداتی در سیستم رایانه
آن گمرک موجود می باشد و به منظور سرعت بخشیدن به ترخیص کالا و حتی المقدور
انجام تشریفات دریک مرحله


(SINGLE WINDOW)

خواهشمند است دستور فرمائید ضمن ادغام دایره ارزش در سرویس ارزیابی با رعایت
موارد ذیل و ملحوظ داشتن رویه اجرایی مسیرهای سه گانه طرح نگار رسیدگی به ارزش
کالا توسط ارزیابان و کارشناسان سرویس ارزیابی و با بکارگیری اطلاعات موجود در
رایانه انجام پذیرد.

1. 

فرم خلاصه ارزش کماکان تکمیل و پس
از تأیید توسط ارزیابان و کارشناسان سرویس ارزیابی بعد از ترخیص کالا با آخرین
اطلاعات وارد سیستم رایانه گردد.

2. 


اطلاعات ورودی به سیستم رایانه را در پایان هر ماه توسط سیستم

FTP
جهت ویرایش و ارسال مجدد به گمرکات بعنوان سوابق ارزش به سایت مرکزی گمرک ایران
ارسال نمایند.

3. 


با توجه به اینکه اطلاعات کامل نهایتأ با استفاده از فرمهای
خلاصه ارزش متعدد وارد سیستم میشود لذا برای فاکتورهای دارای بیش از ده آیتم
ارزش وارد نمودن حداکثر ده آیتم اصلی ارزش به سیستم کفایت می کند.

4. 


با عنایت به اینکه صرفأ اطلاعات همزمان موجود در رایانه معیار
مقایسه با ارزش کالاهای اظهار شده در کلیه گمرکات کشور می باشد لذا عدم ورود
اطلاعات هر یک از فرمهای خلاصه ارزش به سیستم رایانه باعث نادیده گرفته سوابق
ترخیص کالا شده و مسئولیت عواقب ناشی از آن متوجه مسئول ذیربط خواهد بود.

5. 


کمیته ارزش کماکان فعال بوده و علاوه بر انجام وظایف خود موارد
اختلاف را نیز با رعایت حقوق صاحبان کالا حل و فصل خواهند نمود.

6. 


مکاتبات ارزش در مکاتبات سرویس ارزیابی ادغام شده و کلیه
مکاتبات از طریق دایره فوق الذکر انجام خواهد گردید.

7. 


دایره بازبینی پس از ترخیص کالا با به کارگیری سیستم رایانه
علاوه بر سایرموارد ارزش کالا را نیز به دقت مورد بازبینی قرار داده و از تضییع
احتمالی حقوق دولت جلوگیری بعمل خواهد آمد.

8. 


فرمهای خلاصه ارزش در محل مناسب نگهداری و مدیران محترم با
کنترلهای لازم از ورود اطلاعات آنها به سیستم اطمینان حاصل نمایند.

9. 


مسئولیت حسن اجرای برنامه و نظارت بر مراحل اجراء بعهده مدیران
محترم می باشد.


امید است با تلاش همکاران گرامی و نظارت مدیران محترم با اجرای
کامل موارد فوق الذکر زمینه اجرا را در سایر گمرکات فراهم نمایند.


سید محمود بهشتیان

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *