سود بازرگانی ذرت دامی وسایر دانه ذرت

طبقه بندی1391
شماره9566/3413/113/292/73/23
ضمیمه 4526910.jpg

بسمه تعالی

9566/3413/113/292/73/23
26/01/1391

به : ستاد نظارت گمرکات استان …………../اداره کل گمرک ………….
از: دفتر واردات

باسلام و احترام،
پیرو بخشنامه شماره 184639/176944/113/292/73/313 مورخ 13/9/1390 موضوع تصویب نامه شماره 172374/ت 47330 مورخ 1/9/1390 پیرامون سود بازرگانی ذرت دامی و سایردانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051020 و 10051090 به پیوست تصویر اعلام نظر قطعی ریاست محترم مجلس شواری اسلامی به شماره 77817هـ /ب مورخ 20/12/1390 مبنی بر مغایرت مصوبه صدرالذکر با تبصره (2) ماده (145) قانون برنامه پنجم توسعه ج .ا.ایران مصوب 1389- و تبصره (2) ماده (16) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی –مصوب 1389- جهت اقدام با رعایت کامل سایر مقررات ارسال می گردد . شایان ذکر است مأخذ حقوق ورودی ذرت دامی و سایر دانه ذرت مشمول ردیف تعرفه های 10051020 و10051090 براساس ردیف های (33) و (34) فهرست منضم به بخشنامه شماره 194190/192686/740/466/73/324 مورخ 28/9/1390 می باشد .
فرود عسگری
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *