سود بازرگانی شناورهای ردیف 01/89 و 02/89 تعرفه شرکتهای کشتیرانی

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۸/۰۴
شماره183712/103/2430/73/312
ضمیمه

بسمه تعالی


8112514


22/7/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»


گمرک ایران – دفتر امور واردات


سلام علیکم


به پیوست تصویر تصویبنامه شماره 22211/ت 21658هـ مورخ 10/7/1381 هیئت وزیران در
خصوص سود بازرگانی شناورهای ردیف 01/89 و 02/89 که توسط شرکتهای کشتیرانی
ایرانی وارد میشود جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات و واردات


 


بسمه تعالی


183712/103/2430/73/312


4/8/1381

 


 


مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک      ابلاغ می گردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر امور واردات


 


بسمه تعالی


«تصویبنامه هیئت وزیران »


«وزارت بازرگانی »


هیئت وزیران در جلسه مورخ 31/6/1381 بنا به پیشنهاد شماره 5655/1 مورخ
31/4/1381 وزارت بازرگانی و به استناد بند (ب) ماده (2) قانون امور گمرکی –
مصوب 1350 – تصویب نمود :


سود بازرگانی شناورهای ردیف 01/89 و 02/89 تعرفه به استثنای قایقهای تفریحی و
ورزشی که توسط شرکتهای کشتیرانی ایرانی وارد و تا تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت
به انجام تشریفات گمرکی ابلاغ نشده دو دهم درصد  (2/0 % ) تعیین میگردد. از
تاریخ ابلاغ این مصوبه سود بازرگانی شناورهای فوق یک درصد 1% خواهد بود.


محمدرضا عارف


معاون اول رئیس جمهور

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *