سود بازرگانی شیر خشک اطفال

طبقه بندی1382
تاریخ تصویب۱۳۸۲/۱۱/۱۸
شماره 279254 / 103 / 2589 / 73 / 306
ضمیمه

p;                            
تاریخ : 29 دی 1382


شماره : 56858 / ت
29972ک


پیوست :
…………………….


بسمه تعالی


 


وزارت بازرگانی

وزارت صنایع و معادن

وزارت امور اقتصادی و دارایی


 


    
وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات در جلسه
مورخ 26/7/1382 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و
با رعایت تصویب‌نامه شماره 25338/ت24794ه مورخ 29/5/1380 تصویب نمودند :


    
سود بازرگانی شیر خشک اطفال مشمول ردیف 02/04 تعرفه از بیست و شش درصد ( 26% ) به
شش درصد ( 6%) کاهش مییابد .


این تصویب‌نامه در تاریخ 25/10/1382
به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .


 


                  
محمدرضا عارف               
معاون اول رییس جمهور

 


“ بسمه تعالی ”


                      
تاریخ : 18 بهمن 82


شماره : 279254 / 103
/ 2589 / 73 / 306

 


  

مراتب جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک            
ابلاغ میگردد .


 


                 
ناصر کرمانی                
مدیر کل دفتر واردات


 


رونوشت به :


– حوزه نظارت گمرکات           
جهت اطلاع .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *