سود بازرگانی قطعات سی.کی. دی وارداتی خودروها

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۸/۲۵
شماره203580/113/278/73/343
ضمیمه

بسمه تعالی811410618/8/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی»‌


گمرک ایران-دفتر واردات


سلام علیکم


ضمن ارسال تصویر نامه های شماره 23013-50003-70 مورخ 23/7/81 و
شماره 22954-50003-70 مورخ 22/7/81 و شماره 23359-50003-70 مورخ 29/7/1381 و
شماره 24017-50003-70 مورخ 11/8/81 و شماره 24195-50005-70 مورخ 14/8/81 به
استناد بند یک (اصلاحیه) و بند 2 مندرجات ذیل یادداشت فصل 87 جدول مقررات
صادرات و صادرات ، سود بازرگانی قطعات سی.کی. دی وارداتی خودروهای مندرج در
جدول این نامه توسط واحدهای تولیدی ذیربط، و با رعایت بند 6 مندرجات مذکور به
شرح ذیل می باشد:میزان سود بازرگانینام محصولنام شرکت60%


Musso
(موسو)


(چهارسیلندر و شش سیلندر)مرتب10%


کامیون

FH12سایپا دیزل10%


کاروان (ون)سایپا5%


اتوبوس بین شهری

B12رانیران


 


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات و واردات


 


بسمه تعالی 203580/113/278/73/34325/8/1381 


مراتب به انضمام تصویر نامه های فوق الذکر جهت اطلاع و اقدام
برابر مقررات به گمرک    ابلاغ میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *