زاهدان – طبق تصمیم ستاد مدیریت و مقابله با بیماری کرونا سیستان و بلوچستان مراکز دولتی در این استان دو روز تعطیل شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر...