شرائط ونحوه اعطای تسهیلات ضمانت نامه ای برای ترخیص کالای وارداتی

طبقه بندی1390
شماره2791912/10
مرجع صادر کنندهریاست کل
ضمیمه

بسمه تعالی بخشنامه : به کلیه حوزه های نظارت وگمرکات اجرائی سطح کشورباسلام به استناد ماده 1 آئین نامه اجرائی جزء 3ماده 12قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت وتبصره 2 ذیل ماده 14 قانون امورگمرکی وبه منظورتسهیل وتسریع درترخیص کالاهای وارداتی وجبران کمبود نقدینگی فعالان اقتصادی (تولید کنندگان ، تجاروصاحبان کالا) اجازه داده میشود ضمن رعایت دقیق قوانین ومقررات مربوطه وبراساس شرایط ذیل ،‌حقوق ورودی کالای مربوطه راحسب درخواست صاحب کالایا نماینده قانونی ایشان بااخذضمانت نامه بانکی معتبرومطابق بافرم مورد قبول گمرک ایران اخذنمایند.1- صاحب کالا ، اظهارکننده وحق العمل کاردر فهرست بدهکاران موضوع ماده 14 قانون امورگمرکی نباشد.2- مهلت ضمانت نامه های بانکی ماخوده با توجه به نوع کالاهای وارده به استثنای گمرک شهید رجائی وگمرکات اجرائی تهران بشرح ذیل تعیین میگردد:الف : برای مواداولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله (‌CKD ) و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی طبق پروانه بهره برداری معتبرکه واحد مربوطه ارائه می نماید 7 ( هفت ) ماه تعیین میشود .ب : برای لوازم وتجهیزات پزشکی ، بیمارستانی ، آزمایشگ
صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *