شرکتروغن موتور آسیا

طبقه بندی1395
شماره105009/202
ضمیمه 3138246.tif

ناظرین / معاونین / مدیران کل گمرکات اجرایی

موضوع: لغو ضوابط صدور و معرفی مجدد شرکت روغن موتور آسیا جهت استفاده از تسهیلات صادراتی فرآورده های نفتی بند 1 ماده 18 دستورالعمل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
باسلام و احترام
ضمن لغو مفاد بخشنامه ردیف شماره 196360/93 /452 – 27/10/93 در خصوص ضوابط صدور شرکت فوق الذکر و پیرو بخشنامه ردیف 99159/95/168 – 30/5/95 موضوع اعلام خوشنامی شرکتهای صادرکننده مشتقات مایع نفت و گاز، به پیوست تصویر نامه شماره 2227/95/ص – 05/04/95 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص معرفی شرکتهای مجاز به استفاده از تسهیلات پیش بینی شده دربند 1ماده 18 دستورالعمل اصلاحی ستاد ارسال و اعلام می دارد: شرکت تولیدی صدرالاشاره صرفاً جهت صدور محصولات استاندارد سازی شده مندرج در پروانه بهره برداری خود( مطابق جدول ذیل نامه فوق ستاد ) ، با رعایت بخشنامه های مربوطه ، مجاز به استفاده از تسهیلات موصوف بمدت سه ماه از تاریخ صدوربخشنامه مجوز استفاده از تسهیلات صدرالذکر، صرفا جهت اقدام در گمرکات مجاز به صادرات مشتقات مایع نفت و گازمندرج در بند 1 بخشنامه ردیف 124 سال 94 می باشند..خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول داشته و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از شرکت مذکور، موارد را سریعاً به این دفتر اعلام نمایند.

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *