شرکت حمل و نقل بین المللی کالجار

طبقه بندی1391
شماره76207/726/228/55/99
ضمیمه

بسمه تعالی

726/228/ 55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

موضوع : شرکت حمل ونقل بین المللی کالجار

پیرو بخشنامه شماره 60476/758/22/55 مورخ 6/4/1391 و63284/758/861/55 مورخ 11/4/91 و 64922/726/93/55 مورخ 12/4/91 و 71339/758/22/55 مورخ 20/4/91 مبنی بر چگونگی پذیرش اظهارنامه ترانزیت از سوی تعدادی از شرکتهای حمل ونقل با توجه به گزارش معاون محترم دفتر حقوقی و قضائی مبنی بر صدور دادنامه قطعی برائت از قاچاق و تائید آن توسط مدیر کل محترم دفتر حقوقی و دستور معاون محترم حقوقی در هامش نامه شماره 68813/514/228/55 مورخه 18/4/1391 این اداره کل، موضوع در کمیته فنی مطرح و مقرر شد تا اطلاع ثانوی شرکت مذکور در بند 3 لحاظ گردد .

ایرج جباری
مدیر کل نظارت بر ترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *