شرکت دخانیات ایران درخصوص ابقاء مرجعیت…

طبقه بندی1383
تاریخ تصویب۱۳۸۳/۰۱/۱۷
شماره8300246
ضمیمه

بسمه تعالی


8300246
1383/1/17

موضوع:

شرکت دخانیات
ایران درخصوص ابقاء مرجعیت…


معاونت توسعه
روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی


گمرک ایران

دفتر واردات


 سلام علیکم

   احتراما“ ، به پیوست تصویر دورنگار شماره 7730/101 مورخ 27/12/1382 شرکت
دخانیات ایران درخصوص ابقاء مرجعیت آن شرکت جهت تعیین الزامات فنی و همچنین صدور
گواهی انطباق سیگارهای وارداتی با الزامات فنی موضوع مصوبه شماره 9146/ت24479هـ
مورخ 6/3/1380 هیات محترم وزیران جهت اطلاع و هرگونه اقدام مقتضی ارسال میگردد . /ص


 سید عباس
حسینی
مدیر کل مقررات صادرات و واردات


 


 بسمه تعالی

32/73/170/791/21464
1383/2/6


 مراتب
بانضمام تصویر نامه شماره 7730/101  مورخ 27/12/82 شرکت دخانیات ایران
پیرو      بخشنامه های شماره 102676/791/170/73/147 مورخ 1/5/82 و شماره
142666/791/170/73/191 مورخ 16/6/82 جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک  
    ابلاغ و به اطلاع میرساند مفاد دستورالعمل های فوق الذکر در سال جاری نیز
لازم الرعایه می باشند . /ح


 ناصر کرمانی
مدیر کل دفتر واردات


رونوشت به :
– حوزه نظارت گمرکات      جهت اطلاع .

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *