شرکت سهامی معاملات خارجی وزارت بازرگانی

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۰۸/۱۵
شماره195730/108/21/73/334
ضمیمه

بسمه تعالی 23013-50003-7023/7/81


جناب آقای مهندس خسروتاج


معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت
بازرگانی


با سلام


پیرو نامه شماره 411/50003/70 مورخ 2/2/81 و براساس مفاد بند دو
مندرجات ذیل یادداشت فصل 87 جدول منضم به مقررات صادرات و واردات سال 1381
بدینوسیلهمیازن سود بازرگانی کامیون تولیدی شرکت سایپا دیزل به شرح ذیل اعلام
میگردد. خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اضافه نمودن موارد زیر در جدول
موضوع نامه فوق الذکر اقدام و از نتیجه این معاونت را مطلع فرمایند.


سود بازرگانی کامیون

FH12
= ده (10) درصد


ضمنأ سود بازرگانی اعلام شده براساس بند 6 مندرجات ذیل یادداشت فصل 87 شامل
موتور،‌گیربکس، آکسلها و جعبه فرمان نمی گردد.


مهدی نواب


 


بسمه تعالی


 


22954-50003-70


22/7/81 


جناب آقای مهندس خسروتاج


معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت
بازرگانی


 با سلام


پیرو نامه شماره 411/50003/70 مورخ 2/2/81 و براساس مفاد بند یک مندرجات ذیل
یادداشت فصل 87 جدول منضم به مقررات صادرات و واردات سال 1381 بدینوسیله میزان
سود بازرگان خودروهای شرکت مرتب به شرح ذیل اعلام میگردد. خواهشمند است دستور
فرمائید نسبت به اضافه نمودن موارد زیر در جدول موضوع نامه فوق الذکر اقدام از
نتیجه این معاونت رامطلع نمایند.


سود بازرگانی


musso

چهار سیلندر = شصت (60) درصد


سود بازرگانی


musso

شش سیلندر = شصت (60) درصد


مهدی نواب


معاون امور اقتصادی و بین المللی


 


بسمه تعالی


 


23359-50003-70


29/7/1381 


جناب آقای مهندس خسروتاج


معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت
بازرگانی


با سلام


پیرو نامه شماره 411/50003/70 مورخ 2/2/81 و براساس مفاد بند یک مندرجات ذیل
یادداشت فصل 87 جدول منضم به مقررات صادرات و واردات سال 1381 ، بدینوسیله
میزان سود بازرگانی خودروی تولیدی شرکت سایپا به شرح ذیل اعلام میگردد.
خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به اضافه نمودن مورد زیر در جدول موضوع نامه
فوق الذکر اقدام و از نتیجه این معاونت رامطلع نمایند.


سود بازرگانی کاروان (ون) = ده (10) درصد


مهدی نواب


معاون امور اقتصادی و بین المللی


 


بسمه تعالی


24017-50003-7


11/8/1381


  


جناب آقای مهندس خسروتاج


معاون محترم توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجی وزارت
بازرگانی


با سلام


پیرو نامه شماره 411/50003/70 مورخ 2/2/81 و براساس مفاد بند دو مندرجات ذیل
یادداشت فصل 87 منضم به مقررات صادرات و واردات سال 1381 بدینوسیله میزان سود
بازرگانی خودروی تولیدی شرکت رانیران به شرح ذیل اعلام میگردد. خواهشمند است
دستور فرمائید نسبت به اضافه نمودن موارد زیر در جدول موضوع نامه فوق الذکر
اقدام و از نتیجه این معاونت را مطلع فرمایند.


سود بازرگانی اتوبوس 12 متری بین شهری

B12
دو محوره بوگی دار = پنج درصد (5%)


ضمنأ سود بازرگانی اعلام شده براساس بند 6 مندرجات ذیل یادداشت 87 شامل
موتور،‌گیربکس، اکسلها و جعبه فرمان نمی گردد.


مهدی نواب


معاون امور اقتصادی و بین المللی


 


بسمه تعالی


24195-50005-73


14/8/1381


 


جناب آقای سید عباس حسینی


مدیرکل محترم مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی


 با سلام


عطف به نمابر شماره 2971/200 مورخ13/8/1381 مراتب ذیل را به آگاهی می رساند:

1-   

عبارت «چهارسیلندر»‌ و «شش سیلندر»‌
برای خودروهای


Musso

تولیدی شرکت مرتب موضوع ردیفهای اول و دوم نامه شماره 22954/50003/70 مورخ
22/8/1381 صحیح می باشد و نامه شماره 22053-50003-70 مورخ 12/8/1381 (تصویر
پیوست) مؤید آن است.

2-   

همانطور که درنامه شماره 23359-50003-73 مورخ 29/5/1381 قید شده
است. کاروان (ون) نام خودروی تولیدی توسط شرکت سایپا می باشد.


علی اصغر رمزی


مدیرکل امور اقتصادی

 

بسمه
تعالی


 


195730/108/21/73/334


15/8/1381


به : گمرک


از :‌دفتر واردات


به پیوست یک برگ تصویرنامه شماره
00028/1/81 مورخ 29/7/81 شرکت سهامی معاملات خارجی وزارت بازرگانی ارسال
،‌خواهشمند است وفق مفاد نامه دستور فرمائید واحدهای مربوطه سریعأ «رسیدگی و
آخرین وضعیت بدهی و تعهدات انجام شده شرکت مذکور را به این دفتر اعلام نمایند.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *