صادرات برگشتی

طبقه بندی1390
شماره52248/36069/113/778/73/79
ضمیمه

بسمه تعالی

52248/36069/113/778/73/79
16/3/1390
به : مدیر کل / ناظر محترم گمرکات …..
از : دفتر واردات
باسلام
احتراماً ، پیرو بخشنامه شماره 162411/150943/197498/113/778/73/318 مورخ 3/8/89 موضوع کالاهای صادراتی برگشت شده به پیوست تصویر نامه شماره 2158 مورخ 18/2/90. معاونت محترم مالیات ارزش افزوده ارسال می گردد. خواهشمند است دستور فرمایید با توجه به مفاد نامه مزبور چنانچه کالاهای صادراتی مرجوع هنگام ورود به کشور در حکم واردات کالا تلقی گرددنسبت به اخذ مالیات ارزش افزوده و عوارض متعلقه اقدام در غیر اینصورت کالاهای مزبور ( صادرات برگشتی ) از پرداخت مالیات و عوارض فوق الذکر معاف می باشند. اضافه می نماید طبق قسمت اخیر نامه مزبور طبق بند 13 ماده 12 قانون ارزش افزوده و صادرات برگشتی انواع فرش دستباف ایرانی از پرداخت مالیات و عوارض مزبور معاف می باشد.
ناصر ابراهیمی
مدیر کل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *