صادرکننده های البسه وپوشاک واحد تولیدی

طبقه بندی1387
تاریخ تصویب۱۳۸۷/۰۷/۰۸
شماره178882/151784/747/582/71/261
ضمیمه

ناظرین محترم گمرکات استانها

مدیران کل ومدیران محترم گمرکات اجرائی

 با  سلام

    پیروبخشنامه شماره 71292/747/582/71/92 مورخ 22/3/87 موضوع تأکید بررعایت چند نکته درانجام تشریفات صادرات وباعنایت به مکاتبات متعدد گمرکات اجرایی با این دفتر، خواهشمند است دستورفرمایید درشرایطی که صادرکننده البسه وپوشاک ، واحد تولیدی باشد که اقدام به صادرات محصولات تولیدی خود می نماید مشروط به اینکه دارای سابقه تخلف صادراتی درآن گمرک نباشد ، پس ازارائه درخواست کتبی ازسوی ذینفع مبنی برتقاضای حمل یکسره محموله ، بارعایت سایرمقررات ، ضمن اجرای دقیق سایربندهای مذکوردربخشنامه پیروی ،  ازاجرای بند 6 بخشنامه پیروی خودداری نمایند . بدیهی است دراین صورت انجام تشریفات صادرات بصورت حمل یکسره باید بارعایت کامل مفاد بخشنامه شماره 325360/747/859/71/503 مورخ 4/12/86 وسایرمقررات مرتبط صورت پذیرد. ضمناً مطابق دستورالعمل شماره 322795/733/4/51 مورخ 28/11/85 مراتب رابه کلیه گمرکات و واحدهای تابعه نیزابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول دارند

                          سید احمدپورکیائی    

                                            مدیرکل دفتر صادرات

 

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *