ضمانت نامه بانکی

طبقه بندی1395
شماره5793/73/10
ضمیمه

بسمه تعالی

5793/73/10
21/01/1395

ناظر / مدیر کل / مدیر گمرک

باسلام
پیرو بخشنامه شماره 2740/8296/94/73/9مورخ 16/1/95 درخصوص ترخیص کالا با استفاده از ضمانت نامه بانکی و به استناد ماده (3) آئین نامه اجرایی جزء (3) ماده (12) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (موضوع تصویبنامه شماره 718/ت37914 ک مورخ 10/1/87 هیأت محترم وزیران ) و جزء (2) بند (ت) ماده (38) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب (1394) مجلس شورای اسلامی و به منظور تسریع و تسهیل ترخیص مواد اولیه و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی معتبر ، دستورالعمل نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی را به شرح زیر اعلام میدارد:
1-گمرکات اجرایی موظفند نسبت به احراز واحدهای تولیدی معتبر بر اساس پروانه بهره برداری ، اقدام نموده و نسبت به ترخیص مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید و قطعات وارده به نام واحد مربوطه و صرفا با کارت بازرگانی واحد تولیدی متقاضی استفاده از تسهیلات نسیه با رعایت شرایط مقرر در این دستور العمل ، مجوز نگهداری بخشی از کالای وارده را صادر نمایند:
2-اخذ تعهد از متقاضی استفاده از تسهیلات نگهداری بخشی از کالا به عنوان وثیقه حقوق ورودی کالای ترخیصی طبق فرمت پیوست.
3- متقاضی در زمره بدهکاران موضوع اجرای ماده 7 قانون امور گمرکی نباشد.
4- حداکثر مهلت استفاده از این تسهیلات برای مواد اولیه ، ماشین آلات خط تولید ، قطعات منفصله و قطعات یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی 6 ماه می باشد.
5- کالاهای وارداتی متعلق به واحدهای تولیدی معتبر پس از اظهار کل کالا و انجام تشریفات گمرکی تا ( 50 ) پنجاه درصد کالا بعنوان وثیقه بابت حقوق ورودی متعلقه در گمرک نگهداری و مابقی بصورت نسیه ترخیص می گردد.
1-5- در صورتیکه ماخذ کالا بیشتر از( 40 ) باشد، حداکثر تا ( 40 ) کالا بصورت نسیه قابل ترخیص و مابقی در گمرک به عنوان وثیقه نگهداری خواهد شد.
2-5- مالیات ارزش افزوده ، هزینه های گمرکی و همچنین هزینه های متعلقه به باقیمانده کالای نگهداری شده در گمرک برای مدتی که مجوز صادر شده همچنین جریمه های موضوع ماده 108 و 109 قانون امور گمرکی می بایست نقداً پرداخت گردد.
3-5- امکان استفاده از ضمانت نامه بانکی بعد از مدت استفاده از تسهیلات نسیه جهت ترخیص باقیمانده کالاها ( بهره برداری همزمان از تسهیلات این دستورالعمل و دستورالعمل شماره 2740/8296/94/73/9مورخ 16/1/95 ) وجود ندارد.
4-5- در صورتیکه محموله های وارده طی چند بارنامه از نظر ترکیب اقلام، تعداد، ارزش و تعداد محصول قابل استحصال از آنها کاملاً مشابه باشند، گمرک می تواند کل کالای یک یا چند محموله را به عنوان وثیقه حقوق ورودی در گمرک نگهداری و محموله های دیگر را به صورت نسیه ترخیص نماید ، مشروط بر اینکه محموله باقیمانده تکافوی پرداخت حقوق ورودی کالای ترخیص شده و هزینه های متعلقه و عوارض احتمالی و مالیات ارزش افزوده را بدهد .
5-5- در صورت صدور قبض انبار توسط مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی و استفاده از تسهیلات موصوف ، گمرک مربوطه می بایست مراتب نگهداری مابقی کالا را به منطقه مزبور به نحو مقتضی اعلام تا از واگذاری و مرجوع نمودن کالا ، خودداری و آن گمرک بر نگهداری کالای باقیمانده نظارت کامل اعمال نماید.
6- در صورت عدم ایفای تعهدات در مهلت مقرر، گمرک مربوطه بلافاصله مراتب را به گمرک ایران و گمرکات اجرایی جهت عدم ارائه تسهیلات گمرکی به صاحب کالا اعلام و از طریق اجرای مواد (7 ) و (8) قانون امور گمرکی نسبت به پیگیری موضوع تا رفع تعهدات تودیع نشده اقدام نماید. ضمناً آن قسمت از کالای نگهداری شده را در موعد مقرر قانونی، متروکه اعلام و در متن اظهارنامه متروکه به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی میزان بدهی صاحب کالا را مورد توجه قرار دهد . سازمان مذکور نیز در زمان فروش کالا، ضمن رعایت سایر مقررات ، نسبت به کسر بدهی مربوطه از حاصل فروش کالاهای متروکه اقدام و پس از واریز مبلغ مذکور به خزانه، مراتب را به گمرک ذیربط اعلام نماید . بدیهی است پس از وصول حقوق ورودی متعلقه به اجرای ماده( 7) و (8 ) کان لم یکن تلقی می گردد.
7- در خصوص نحوه صدور پروانه های نسیه ضمن رعایت مفاد بخشنامه شماره 123723/94/109963/73/220 مورخ 1/7/94 مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به نحوی در سامانه جامع امور گمرکی عمل گردد که تا ایفای کامل تعهدات نزد گمرک و یا در مواردیکه کالای وارده از محل اعتبار اسنادی می باشد، پروانه بصورت قطعی شده تلقی نگردد و جهت تسویه با بانک عامل مورد استفاده قرار نگیرد.
8- این دستورالعمل شامل کالاهای مصرفی و لوکس از جمله توتون ، تنباکو، نوشابه های گازدار ، بلغورهای پف کرده ، لوازم آرایشی ، مبلمان ، اسباب بازی ، اشیاء فانتزی و تزئینی ، کریستال ، ظروف سرامیکی ، لوستر و آباژور و … نمی گردد .
9- مسئولیت اجرای این دستورالعمل به عهده بالاترین مقام هر گمرک بوده و گمرکات موظفند گزارش عملکرد تفصیلی اجرای این دستورالعمل را در پایان هر ماه به دفاتر معاونت اداری و مالی و معاونت امور گمرکی ارسال نمایند.
با ابلاغ این دستورالعمل ، بخشنامه شماره 132090/10 مورخ 14/6/88 واصلاحیه های بعدی آن لغو می گردد.
مسعود کرباسیان

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *