ضوابط صادرات کاه و پوست غلات

طبقه بندی1393
شماره112694/262
ضمیمه 3533265.jpg

ناظرین/ مدیران کل/ مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام
پیرو بخشنامه ردیف 185- 4/5/93 موضوع محدودیت های اعلام شده اقلام مشمول ضمن ارسال تصویر نامه شماره 31099/210/93- 10/6/93 دفتر مقررات صادرات و واردات بدینوسیله اعلام می دارد: صادرات کاه و پوست غلات مندرج در ردیف 3 جدول اقلام مشمول عوارض صادراتی منضم به نامه شماره 22144/210/93- 25/4/93 دفتر نامبرده (تصویر پیوست)، به موجب مصوبه شماره 92309/ت39716ک- 7/6/87 هیأت وزیران، تحت ردیف 12130000 تعرفه نیزمشمول پرداخت عوارض صادراتی به میزان 4000 ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. لازم به ذکر است سایر موارد مندرج در بخشنامه مذکور از جمله ردیف 1214 تعرفه تصریح شده در جدول مذکور به قوت خود باقی است. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن اقدام لازم، مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات تابعه نیز ابلاغ نموده و بر حسن اجرای امر نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *