ضوابط صدور موقت کالا و خدمات جهت اجراء

طبقه بندی1392
شماره154241/374
ضمیمه 3825473.jpg

بسمه تعالی
154241/374
ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل
موضوع: خروج موقت

با سلام و احترام،
پیرومفادبخشنامه ردیف 238مورخ 21/5/92دررابطه باضوابط صدور موقت کالا وخدمات جهت اجرا با رعایت مبحث سوم از فصل دوم بخش هفتم قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی(مواد 126 تا 134) آن به پیوست تصویرنامه شماره 175372/60مورخ 7/8/92دفتراموراقتصادی وزارت صنعت ،معدن وتجارت ارسال واعلام می دارد:
برابرمفادنامه موصوف عبارت جهت تعمیروبازسازی درسطرچهاردهم مندرج درنامه منضم به بخشنامه فوق الذکربه عبارت جهت تعمیر،تکمیل وبازسازی وهمچنین عبارت احرازشرایط زیرمندرج درسطر پانزدهم به عبارت احرازیکی ازشرایط زیر اصلاح می شودکه درراستای این اصلاحیه ،ردیف 2بند دال بخشنامه فوق الذکرنیز بدین شرح اصلاح می گردد:
درصورت احرازیکی ازشرایط مندرج درنامه موصوف (1-خروج اقلام موردنظرجنبه تجاری نداشته باشد2-دارای دعوتنامه ازشرکت سازنده (تعمیرکننده)یانماینده منطقه ویامدارک مربوط به ضمانت یاگارانتی باشد) نیازبه مجوزموردی ازمرجع یادشده ندارد. لازم به ذکراست اجازه صدورموقت کالاجهت پردازش وتکمیل وفق ردیف 1بند دال بخشنامه یادشده کماکان پس ازارایه تاییدیه این دفترمیسرمی باشد.
شایسته است دستورفرماییدضمن اقدام لازم مراتب رامطابق بخشنامه ردیف 51مورخ 20/11/85به کلیه گمرکات وواحدهای تابعه ابلاغ وبرحسن اجرای آن نظارت مستمرمعمول نمایند.
حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *