ضوابط صدور کالاهای مشمول ممنوعیت ،محدودیت واقلام عوارضی صادراتی

طبقه بندی1393
شماره156551/365
ضمیمه 3473940.jpg

ناظرین محترم گمرکات استانها
مدیران کل و مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
پیرومفادبخشنامه ردیف 353مورخ 18/8/93در خصوص ضوابط صدور کالاهای مشمول ممنوعیت ، محدودیت
واقلام عوارضی صادراتی به پیوست تصویرنامه شماره 95822مورخ 11/8/93 معاون محترم برنامه ریزی و نظارت
راهبردی رئیس جمهور مبنی بر اصلاح عوارض پوست بزی موضوع ردیف 19 مصوبه 89843 مورخ 29/7/93 شورای اقتصاد، عوارض به میزان 50 ارسال واعلام می دارد:
باعنایت به مفاد نامه مذکور چنانچه برای محمولات صادراتی مذکور بر اساس بخشنامه ردیف 353 عوارض صادراتی
5 اخذشده باشد به قید فوریت نسبت به صدورمطالبه نامه بابت عوارض مذکوراقدام لازم معمول گردد.
خواهشمنداست دستورفرماییدوفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و
گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیرکل دفتر صادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *