ضوابط قرنطینه نباتی واردات توتون وتنباکوی

طبقه بندی1381
تاریخ تصویب۱۳۸۱/۱۲/۱۷
شماره304092/740/466/73/460
ضمیمه

بسمه تعالی81215406/12/1381


«معاونت توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی خارجیٍ»


«دفتر ثبت سفارشات و نظارت بر مبادلات بازرگانی»


سلام علیکم


به پیوست تصویر نامه شماره 40018994 مورخ 26/11/1381 وزارت جهاد
کشاورزی درخصوص اعلام شرایط و ضوابط قرنطینه نباتی واردات توتون وتنباکوی
فرآوری شده جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال میگردد.


سید عباس حسینی


مدیرکل مقررات صادرات و واردات


 


بسمه تعالی304092/740/466/73/46017/12/1381


مراتب به انضمام تصویر نامه شماره 40018994 مورخ 26/11/81 وزارت
جهاد کشاورزی جهت اطلاع و اقدام برابر مقررات به گمرک … ابلاغ میگردد.


ناصر کرمانی


مدیرکل دفتر واردات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *