ضوابط ورود وصدور مصنوعات طلا،نقره وزیورآلات همراه مسافر

طبقه بندی1393
شماره7936/19
ضمیمه 3660610.jpg

ناظرین / مدیران کل / مدیران محترم گمرکات اجرایی مستقل

باسلام و احترام،
به پیوست تصویرنامه شماره 1669/93مورخ 9/1/93رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دررابطه باتعیین ضوابط ورودوصدورمصنوعات طلا ،نقره وزیورالات همراه مسافر(جهت مصارف غیرتجاری)ارسال واعلام می دارد:
1. وفق بند 2نامه فوق الذکرخروج زیورآلات شخصی همراه مسافرازانواع مصنوعات طلا،نقره ،پلاتین درمجموع تاحداکثر150گرم مجازمیباشد.چنانچه زیورآلات موردبحث مزین به سنگهای گرانبها ازقبیل ؛الماس ،یاقوت ،زمرد و..باشد نبایستی وزن نگین منصوب به آنهادرمجموع ازیک قیراط بیشترباشد.
2. باتوجه به بند3نامه یادشده خروج ظروف ومصنوعات نقره (غیرااززیورآلات )توسط مسافرین خروجی حداکثرتامیزان سه کیلوگرم مجازاست مشروط براینکه اشیاء مذکور درزمره آثارفرهنگی وتاریخی نباشد.

مقتضی است با رعایت سایر تشریفات و ضوابط مربوطه اقدام لازم معمول و وفق دستور العمل 322795/822/4/51 مورخ 28/11/85مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند.

حسن علیدوستی
مدیر کل دفترصادرات

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *