عدم امکان تغییر نوع ثبت سفارش

طبقه بندی1392
شماره70354/69253/113/73/169
ضمیمه 3900651.jpg

بسمه تعالی

70354/69253/113/73/169
17/04/1392

ستاد نظارت گمرکات استان ………/ اداره کل گمرک …….

باسلام و احترام
به پیوست تصویرنامه شماره 992/210/92 مورخ 23/2/92 و2335/210/92 مورخ 15/4/92 اداره کل مقررات صادرات واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، مبنی برعدم امکان تغییرنوع ثبت سفارش و لغو بند ( و) نامه شماره 1894/210/91 مورخ 18/4/91 وبند( 11) نامه شماره 2376/210/91 مورخ 29/6/91 ارسال واعلام میدارد:
1- بند (الف) بخشنامه شماره 70458/91/113/105/73/120 مورخ 20/4/91 وبند ( 11) دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 122628/91/113/105/73/215 مورخ 8/7/91 لغو میگردد.
2- باعنایت به مراتب فوق امکان استفاده ازرویه واردات درمقابل صادرات یابدون انتقال ارز برای ثبت سفارشات بانکی میسرنمیباشدوذینفعان اینگونه ثبت سفارشات می بایستی باتوجه به فرایند اظهارسند حمل در سیستم ثبتارش و اخذ کد رهگیری قبل از اظهار در گمرک ، برای تغییرنوع ثبت سفارش به اداره ثبت سفارشات وزارت صنعت، معدن وتجارت مراجعه نمایند.
3- باتوجه به نامه شماره 10894/210/92 مورخ 18/4/91 اداره کل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران ، امکان اظهارکالابارویه واردات درمقابل صادرات برای ثبت سفارشات غیربانکی ضمن ارائه پروانه صادراتی معتبر معادل ارزش کالای در حال ترخیص وارداتی با رعایت سایر مقررات قابل اقدام می باشد.
فرود عسگری
مدیر کل مرکز واردات وامور مناطق آزادوویژه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *