عدم ممنوعیت صادرات روغن حیوانی غیر خوراکی با ردیف تعرفه 15180000

طبقه بندی1399
تاریخ تصویب1399/07/01
شماره99/765945
مرجع صادر کنندهدفتر صادرات
محدوده شمولصادرات غیرنفتی
ضمیمهدانلود

پیرو بند ۲ بخشنامه شماره ۲۴/۹۸/۱۸۴۹۴۰ مورخ 98/2/17 موضوع عدم ممنوعیت صادرات روغن حیوانی با کدطبقه بندی شماره 15180000 به پیوست تصویر نامه شماره ۷۵۰۳۶۲ /99مورخ ۹۹/۶/۳۰ دفتر تعیین تعرفه در خصوص غیر خوراکی بودن روغن های حیوانی با کدطبقه بندی فوق الذکر ارسال میگردد. بدیهی است در صورتیکه پس از اخذ نظریه آزمایشگاه استاندارد و تعیین ماهیت محموله اظهاری مشخص گردد که روغن حیوانی اظهارشده دارای قابلیت مصرف خوراکی انسان میباشد صادرات آن وفق مفاد بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۷/۵۵۱۳۰۷ مورخ ٩۷/۵/۱۰ ممنوع میباشد.
دانلودضمیمه

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *