عدم پذیرش سواری با سال ساخت قبل از 2008

طبقه بندی1391
شماره233081/15/726/587/55/290
ضمیمه 411655.jpg

بسمه تعالی

15/726/587/55

ناظر / مدیر کل / مدیر محترم

به پیوست نامه شماره 60076 مورخ 24/11/91 ناظر محترم گمرک خراسان رضوی در خصوص عدم پذیرش سواری با سال ساخت قبل از 2008 ارسال میگردد. ضروری است ضمن بررسی موضوع از ترانزیت سواریهای مزبور خودداری گردد.

بهروز ایرانزاد
معاون نظارت برترانزیت

صفحه دوره سیستم مدیریت آموزشی

09120272703

همین حالا با آی ترخیص تماس بگیرید و با کارشناسان ما گفتگو کنید.

0 دیدگاه

یک دیدگاه بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *