دبیر ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور گفت: در مجامع بین المللی جزو ۱۰ کشور اول از نظر دانش فنی ساخت واکسن کرونا هستیم. به گزارش خبرنگار مهر، منصور...